bikefordad
Copyright 2015 - Custom text here

ปั้นเพื่อพ่อ(ฺBike for dad)

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน

  • 1
  • 2
Prev Next

ประชุมบริหารราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน ประจำเดื…

วันนี้ 17 พ.ย.58 เวลา 20.00 น.-21.40 น. ณ ที่ทำการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ทุกแผนกงาน ร่วมประชุมบริหารราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 โดยในที่ประชุม ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน กล่าวถึงการกำชับการปฏิบัติตามข้อสั่งการของทั้ง ตร.และ สตม. ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบัน ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัตืงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ยึดถือข้อปฏิบัติตามระเบียบข้อกฏหมายอย่างเคร่งครัด ในการนี้ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การปรับทัศนะคติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เพื่อมุ่งหวังให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด นำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาด่าน ตม.เขียงแสน ต่อไป

Read more

โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ สตม.(PIBICS)…

วันนี้ (18 พ.ย.58 ) เวลา 13.00 น. ณ อาคารงานต้องห้ามและส่งกลับฯ ด่าน ตม.เชียงของ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ สตม.(PIBICS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสนโดยรับฟังสาธิตขั้นตอนการใช้งานระบบอย่างละเอียด จากเจ้าหน้าที่บริษัท CDG โดยมีการซักถาม-ตอบ ปัญหา จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามแต่ละแผนกงาน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย

Read more

มอบเงินสมทบทุนในพิธีมอบอุปกรณ์ การแพทย์

“วันพฤหัสที่ 5 พ.ย. 58 เวลา 09.00 น พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก. ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ , พ.ต.ต.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงของ ได้นำ ข้าราชตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบเงินสมทบทุนในพิธีมอบอุปกรณ์ การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่อำเภอเชียงของ ณ โรงพยาบาลพระยุพราชเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ร่วมทำบุญ ตักบาตรเทโว…

วันที่ 28 ต.ค. 58 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ร่วมกับประชาชน ในพื้นที่ อันเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีไทยและเป็นการขัดเกลาจิตใจ ของเจ้าหน้าที่ในการรู้จักสละเวลาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและมีศาสนา เป็นสิ่งยึดมั่นจิตใจ 

Read more

ร่วมประชุมมอบนโยบาย

“รอง ผบก.ตม.5 ร่วมประชุมมอบนโยบาย แก่ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ในการประชุมบริหารราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน ประจำเดือน ก.ย.58” วันนี้ (1 ก.ย.2558) เวลา 20.00 -21.30 น. ณ ด่าน ตม.เชียงแสน ด้าน อ.เชียงของ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย์ จำรัส รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.จีรศักดิ์ ไล้ทองคำ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่านตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจด่าน ตม.เชียงแสน ทุกนาย ร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ จาก พ.ต.อ.สงบ สันอุดร รอง ผบก.ตม.5(1) ในการประชุมบริหารราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน ประจำเดือน ก.ย.58 โดย พ.ต.อ.สงบ...

Read more

Tab1

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กำลังปรับปรุงเวบไซด์

Tab2

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กำลังปรับปรุงเวบไซด์

Tab3

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กำลังปรับปรุงเวบไซด์

f t g m