Copyright 2016 - Custom text here

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

Warning Of Overstay

ข่าวจากสำนักตรวจคนเข้าเมือง

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

สถิติการจับยาเสพติด

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนได้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังนี้

Read more

รอง ผบช.สตม.(ปป) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ …

เมื่อวันที่ 21  ธ.ค.58 เวลา 09.30 – 20.30  น.พล.ต.ต.ชัชวาลย์  วชิรปาณีกูล  รอง ผบช.สตม.(ปป)ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ของ ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสนโดยมี พ.ต.อ.สงบ สันอุดร รอง ผบก.ตม.5,พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก กก.ด่าน ตม.เชียงแสน,พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย์ จำรัส รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน.พ.ต.ท.หญิงหทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสนพ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสนพ.ต.ท.จีรศักดิ์ ไล้ทองคำ สว.ด่าน ตม.เชียงแสนพ.ต.ต.ปฐพน อ่อนนวล สว .ด่าน ตม.เชียงแสนนำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ตั้งแถวรับการตรวจเยี่ยมฯในการนี้ รอง ผบช.สตม.(ปป)ได้รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและได้มอบนโยบายและข้อสั่งการในการปฏิบัติ งานแก่ ข้าราชการ ด่าน ตม.เชียงแสนจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนฯต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่าน ตม.เชียงแสน และที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสนโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522ให้ทุกงานบันทึก้อมูลลงในระบบสารสนเทศ สตม. โดยเคร่งครัดห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือแสวงหาผลประโยชน์จากคนต่างด้าว โดยเด็ดขาด

Read more

ร่วมประชุมข้อมูลการข่าวสี่ฝ่าย (ไทย-ลาว-เมียน…

วันนี้ (23 ธ.ค.58) เวลาประมาณ 14.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และคณะได้เข้าร่วมประชุมข้อมูลการข่าวสี่ฝ่าย (ไทย-ลาว-เมียนมา-จีน) ณ ศูนย์ประสานงานการลาดตระเวนลุ่มแม่น้ำโขง หลังจากการประชุมแล้วเสร็จผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้รับมอบของที่ระลึกจาก พ.ต.อ.พิเศษ หวาง เออ เจี่ย ผบก.รน. เมืองจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันเทศกาลปีใหม่ และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในโอกาสที่ บก.รน.เมืองจิ่งหง ส่งสารมายัง ด่าน ตม.เชียงแสน เพื่อร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2558 และวันพ่อแห่งชาติ ครับ

Read more

การถวายคำสัตย์ปฏิญานตน ในวันพ่อ

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Read more

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ 12 ธ.ค. 58

ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ณ จว.เชียงราย กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็­จพระเจ้าอยู่หัว "BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

Read more

ตม.เชียงแสนประกาศเจตนาและรณงค์ สร้างชาติ

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนประกาศเจตนาและรณงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในโอกาศวันต่อต้านคอร์รัปชั้นสากล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

Read more

ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ…

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ข้าราชการตำรวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เข้าร่วมพิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 "วันพ่อแห่งชาติ"

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนเก็บกระเป๋าคืนเจ้าของ

วันที่ 12 ธันวันคม 2558 เวลาประมาณ 19.00 น. จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ (สบรวก) ได้ตรวจพบกระเป๋าเงินของนักท่องเที่ยวลืมไว้บริเวณโต๊ะกรอกเอกสาร จากการตรวจสอบเป็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ชื่อนายสงวน อิศวสิทธิถาวรเดินมางมาจาก กรุงเทพฯ จึงได้ติดตามและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้าตัวคิดว่าได้ไม่ได้คืนแล้ว จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน ด่าน ตม.เชียงแสนมา ณ โอกาสนี้

Read more

ประชุมบริหารราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน ประจำเดื…

วันนี้ 17 พ.ย.58 เวลา 20.00 น.-21.40 น. ณ ที่ทำการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ทุกแผนกงาน ร่วมประชุมบริหารราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 โดยในที่ประชุม ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน กล่าวถึงการกำชับการปฏิบัติตามข้อสั่งการของทั้ง ตร.และ สตม. ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบัน ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัตืงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ยึดถือข้อปฏิบัติตามระเบียบข้อกฏหมายอย่างเคร่งครัด ในการนี้ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การปรับทัศนะคติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เพื่อมุ่งหวังให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด นำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาด่าน ตม.เขียงแสน ต่อไป

Read more

โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ สตม.(PIBICS)…

วันนี้ (18 พ.ย.58 ) เวลา 13.00 น. ณ อาคารงานต้องห้ามและส่งกลับฯ ด่าน ตม.เชียงของ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ สตม.(PIBICS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสนโดยรับฟังสาธิตขั้นตอนการใช้งานระบบอย่างละเอียด จากเจ้าหน้าที่บริษัท CDG โดยมีการซักถาม-ตอบ ปัญหา จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามแต่ละแผนกงาน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย

Read more

มอบเงินสมทบทุนในพิธีมอบอุปกรณ์ การแพทย์

“วันพฤหัสที่ 5 พ.ย. 58 เวลา 09.00 น พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก. ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ , พ.ต.ต.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงของ ได้นำ ข้าราชตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบเงินสมทบทุนในพิธีมอบอุปกรณ์ การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่อำเภอเชียงของ ณ โรงพยาบาลพระยุพราชเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ร่วมทำบุญ ตักบาตรเทโว…

วันที่ 28 ต.ค. 58 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ร่วมกับประชาชน ในพื้นที่ อันเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีไทยและเป็นการขัดเกลาจิตใจ ของเจ้าหน้าที่ในการรู้จักสละเวลาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและมีศาสนา เป็นสิ่งยึดมั่นจิตใจ 

Read more

ร่วมประชุมมอบนโยบาย

“รอง ผบก.ตม.5 ร่วมประชุมมอบนโยบาย แก่ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ในการประชุมบริหารราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน ประจำเดือน ก.ย.58” วันนี้ (1 ก.ย.2558) เวลา 20.00 -21.30 น. ณ ด่าน ตม.เชียงแสน ด้าน อ.เชียงของ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย์ จำรัส รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.จีรศักดิ์ ไล้ทองคำ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่านตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจด่าน ตม.เชียงแสน ทุกนาย ร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ จาก พ.ต.อ.สงบ สันอุดร รอง ผบก.ตม.5(1) ในการประชุมบริหารราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน ประจำเดือน ก.ย.58 โดย พ.ต.อ.สงบ...

Read more

Tab1

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กำลังปรับปรุงเวบไซด์

Tab2

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กำลังปรับปรุงเวบไซด์

Tab3

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กำลังปรับปรุงเวบไซด์

f t g m