เรียนภาษาเกาหลีใช้บ่อยๆกับเพื่อน
เรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น
ฝึกพูดภาษาเกาหลี
วิธีการอ่านออกเสียง
พยัญชนะภาษาลาว
วิธีการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาลาว
ฝึกเรียนภาษาจีน
ทักทายภาษาจีน
ฝึกพื้นฐานภาษาจีน
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน
ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
E-Book
งานพระราช- พิธีพระบรมศพ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Warning of
Overstay
เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

.

ด่าน ตม.เชียงแสน : เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (กอ.รมน.)

18-07-2560 Hits:9 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (18 ก.ค.2560) เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (กอ.รมน.) เนื่องในโอกาสเดินทางมาเพื่อทราบปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ในพื้นที่ จว.เชียงราย ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จว.เชียงราย

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมรับฟังสรุปการตรวจราชการของ จเร ตส.3 สตส. (พล.ต.ต.หญิง พิมพ์พรรณ ว…

18-07-2560 Hits:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (18 ก.ค.60) พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการจาก พล.ต.ต.หญิง พิมพ์พรรณ วรชินาคมน์ ผบก.ตส.3 พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ ด่าน ตม.เชียงแสน ตามวัตถุประสงค์ให้หน่วยรับการตรวจต้นแบบเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานในการใช้การควบคุม จัดวางระบบ การควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะตรวจราชการของ ตส.3 สตส. ในการเดินทางมาให้คำปรึกษาและตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 17-18 ก.ค. 60 ณ ที่ทำการด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

18-07-2560 Hits:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (18 ก.ค.2560) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จว.เชียงราย

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ถวายพวงมาลาสักการะ

18-07-2560 Hits:9 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (18 ก.ค.2560) เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย ร.ต.อ.วรรณชัย สุขแจ่ม และ ร.ต.อ.วินัย เชยบาน รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ถวายพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ต้อนรับ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่…

18-07-2560 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (17 ก.ค.2560) เวลา 15.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และ เจ้าหน้าที่ ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับพล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อ.เชียงของ จว.เชียงราย

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมรับฟังบรรยายสรุปและให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการเดินทางผ่านด่าน ตม.เชี…

18-07-2560 Hits:9 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (17 ก.ค.60) เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมรับฟังบรรยายสรุปในประเด็นการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงและเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์รับทราบปัญหาการเดินทางผ่านด่าน ตม.เชียงแสน ที่มีปริมาณคนเข้าเมืองที่เพิ่มขึ้น ให้แก่ คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ จว.เชียงราย

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ต้อนรับการตรวจราชการของ จเร ตส.3 สตส. (พล.ต.ต.หญิง พิมพ์พรรณ วรชินาคม…

18-07-2560 Hits:7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (17 ก.ค.60) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการจาก พล.ต.ต.หญิง พิมพ์พรรณ วรชินาคมน์ ผบก.ตส.3 พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ ด่าน ตม.เชียงแสน โดยมี พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานของหน่วย และการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ตามโครงการหน่วยรับการตรวจต้นแบบสำหรับหน่วยงานสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม และ ศชต. ตามวัตถุประสงค์ให้หน่วยรับการตรวจต้นแบบเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานในการใช้การควบคุม จัดวางระบบ การควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลการควบ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ต้อนรับคณะกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำ จ.เชียงใหม่

18-07-2560 Hits:9 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (14 ก.ค.2560) เวลา 10.30 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล ,พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ ,พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ ท่าน คะซึโนริ คาวาดะ (Kazunori Kawada) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำ จ.เชียงใหม่ และคณะ เพื่อเข้าเยี่ยม และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่นหรือชาวเกาหลีเหนือที่ผ่านมาของด่าน ตม.เชียงของ ณ ห้องประชุม ศปก. ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

14-07-2560 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (13 ก.ค.2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ และ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมทำบุญถวายสังฆทานและถวายเทียนเข้าพรรษา

14-07-2560 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (12 ก.ค.2560) เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำคณะข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมทำบุญถวายสังฆทานและถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อรักษาประเพณีสำคัญอันดีงามไว้ของทางพุทธศาสนา และเป็นการปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทยและการประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติศาสนกิจทางพุทธศาสนา ณ วัดจอมเขามณีรัตน์ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว  

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกประจำสัปดาห์

14-07-2560 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (12 ก.ค.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท. พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึก และ พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึก และ ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก เพื่อให้การฝึกของข้าราชการตำรวจเป็นไปตามแบบฝึกของ ตร. และได้อบรมเรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ เพื่อให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นในทางเดียวกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่คณะ  

Read more

ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Chiangrai International Marathon 2017(Thai-Laos)

14-07-2560 Hits:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (9 ก.ค.2560) เวลา 05.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Chiangrai International Marathon 2017(Thai-Laos) ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) โดยมี รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธี   ...

Read more

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน Chiangrai International Marathon 2017(Thai-Laos)

14-07-2560 Hits:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (8 ก.ค.2560) เวลา 18.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน Chiangrai International Marathon 2017(Thai-Laos) ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) โดยมี รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธี   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2 แผ่นดิน

07-07-2560 Hits:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (6 ก.ค.60) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย ชุดสืบสวนฯ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2 แผ่นดิน ณ วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อ.เชียงแสน และ วัดในเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

07-07-2560 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (6 ก.ค.2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกประจำสัปดาห์ และทำกิจกรรม 5 ส.

05-07-2560 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (5 ก.ค.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.ท. พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ฯ รรท. ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้กำกับและอำนวยการฝึก โดยมี พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึก และมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน และทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณทางเข้าที่ทำการด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ทีมสหวิชาชีพของจังหวัดเชียงใหม่

02-07-2560 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (30 มิ.ย.2560) เวลา 13.00 – 16.30 น. พ.ต.ท. พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ฯ รรท. ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และทีมงานสืบสวน ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ทีมสหวิชาชีพของจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดน (สปป.ลาว) เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน ด้านพื้นที่ อ.เชียงของ และ อ.เชียงแสน ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

02-07-2560 Hits:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (30 มิ.ย.2560) เวลา 09.00 น. พ.ต.ท. พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ฯ รรท. ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย จนท.ด่าน ตม.เชียงแสน จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ภายใต้โครงการ ทำดีถวาย พ่อหลวง กิจกรรมที่ 7) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณขาออก จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน @ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

02-07-2560 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (30 มิ.ย.2560) เวลา 09.00 – 12.00 น. ภายใต้อำนวยการ พ.ต.อ.ณัชฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รองผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน  ได้มอบหมาย พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมชุดสืบสวนปราบปราม ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ จว.เชียงราย ซึ่งมีหัวหน้าสวนราชการ และผู้นำท้องถิ่นในเขต อ.เชียงของฯ เข้าร่วมโครงการ พ.ต.ท.สำรวย สมาน ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดผ่านทาง LINE : Chiangkhong.imm ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : จัดประชุมสัมมนากับองค์กรเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ ในพื้นที่ อ.เชียงข…

02-07-2560 Hits:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (29 มิ.ย.2560) พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท. พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ฯ รรท. ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน (เป็นประธานการประชุม) และ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์, พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย จนท.ด่าน ตม.เชียงแสน ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนากับองค์กรเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ ในพื้นที่ อ.เชียงของ และ อ.เชียงแสน ประกอบด้วย ศูนย์เพื่อน้องหญิง,ชมรมเคียงริมโขง, ชมรมร้านอาหาร, กลุ่มรักสถาน และ ศูนย์คุ้มครองเด็กเชียงของ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการกำหนดแผนและโครงการต่างๆ ในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นท...

Read more

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าว

02-07-2560 Hits:126 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (29 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ภายใต้การอำนวยการ ของ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน , พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ด่าน ตม.เชียงแสน, ร.ต.ท.วีระศักดิ์ เอี่ยมศรี รอง สว.(อก.) ด่าน ตม.เชียงแสน, ร.ต.ต.กรกฏ ยะนุ รอง สว.(อก.) ด่าน ตม.เชียงแสน ดำเนินการ 1.ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าว ตาม ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 4.แนะนำ ID LIN...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

29-06-2560 Hits:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (29 มิ.ย.2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกประจำสัปดาห์ และออกกำลังกาย

29-06-2560 Hits:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (28 มิ.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.ท. พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ฯ รรท. ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้กำกับและอำนวยการฝึก โดยมี พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์, พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึก และมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน และออกกำลังกาย เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน: ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการปลูกดอกดาวเรือง รวมใจ ถวายพ่อหลวง

29-06-2560 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (27 มิ.ย.60) ตามที่ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ให้ข้าราชตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ดำเนินกิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรือง รวมใจ ถวายพ่อหลวง " ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 60 เพื่อเป็นการแสดงออกถึง ความจงรักภักดี และ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผลการดำเนินกิจกรรม ดอกดาวเรืองได้ออกดอกสีเหลืองงดงามบริเวณรอบรั้วอาคารห้องกัก ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : เปิดพิธีการจัดกิจกรรม "ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รวมใจ ถวายพ่อหลวง…

24-06-2560 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (22 มิ.ย.2560) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน (ประธานในพิธี) ตามที่ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รวมใจ ถวายพ่อหลวง" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นประธานในพิธี และ พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้กล่าวรายงานฯ มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดและดำเนินกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในวันนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ,ประชาชนในพื้นที่ อ.เชียงของ และนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมจะดำเนินกิจกรรมต่...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

22-06-2560 Hits:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (22 มิ.ย.2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกประจำสัปดาห์และออกกำลังกาย

22-06-2560 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (21 มิ.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึก,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน พร้อมได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ (Sport Day) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน   ...

Read more

เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน และอุดมคติตำรวจ

16-06-2560 Hits:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

นี้ 14 มิ.ย. 60 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน (ด้านอำเภอเชียงแสน) ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน และอุดมคติตำรวจ พร้อมนี้ได้ขอบคุณข้าราชการตำรวจที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในภารกิจตรวจราชการของจเร สตม. และการแข่งขันกีฬาหน่วยงานของ อ.เชียงแสน และให้เตรียมความพร้อมในภารกิจอื่นๆต่อไป   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

16-06-2560 Hits:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (15 มิ.ย.2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ตามโครงการ “แม่ไก่ออกไข่”

16-06-2560 Hits:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (14 มิ.ย.60) ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน,พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และข้าราชการตำรวจผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรม (แม่ไก่) ร่วมกันเป็นวิทยากร มาถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ตามโครงการ “แม่ไก่ออกไข่” ประจำสัปดาห์เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยี (Technology Criminal Investigation) ณ ห้องศูนย์อำนวยการควบคุมและกำกับดูแลบริหารข้อมูลคนต่างด้าว (ICC) ด่าน ตม.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมประจำสัปดาห์นี้ ดังนี้ 1. การสืบค้นข้อมูลจากโซเชียลของผู้ต้องสงสัย 2. แนะนำการใช้เทคโนโลยีขั้นส...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกประจำสัปดาห์ ทำกิจกรรม 5 ส. และออกกำลังกาย

15-06-2560 Hits:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (14 มิ.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.ท. พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ฯ ปรท. ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.หญิง บุณยาพร เสนาวรรณ์ รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งทำกิจกรรม 5 ส. ทาสีแบ่งโซนที่พักอาศัย และออกกำลังกาย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน อำเภอเชียงแสน ประจำปี พ.ศ.2560

13-06-2560 Hits:67 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (10 พ.ค.2560) เวลา 07.30 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน อำเภอเชียงแสน ประจำปี พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียวแสน : ต้อนรับการตรวจราชการของ จเร สตม. (พล.ต.ต.ชูชาติ น้อยคนดี ผบก.อก.สตม. ห…

08-06-2560 Hits:92 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (8 มิ.ย.60) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการจาก พล.ต.ต.ชูชาติ น้อยคนดี ผบก.อก.สตม.หัวหน้าคณะตรวจราชการ สตม. พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ ด่าน ตม.เชียงแสน โดยมี พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานของหน่วยตามแบบตรวจ จเร และ ตามนโยบายของ สตม. ผลการตรวจราชการของคณะตรวจราชการในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เป็นที่น่ายกย่องและสมควรเอาไปเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด สตม.   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ทำกิจกรรม 5 ส.

07-06-2560 Hits:76 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (7 มิ.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ควบคุมดูแลการทำกิจกรรม 5 ส. ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ บริเวณ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการจากคณะจเร สตม. ประจ…

06-06-2560 Hits:69 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (6 มิ.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ควบคุมและอำนวยการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อรอรับการตรวจราชการจาก คณะจเร สตม. ประจำปี 2560 โดยมอบหมายให้ พ.ต.ท.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึก ณ ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการจากคณะจเร สตม. ประจ…

05-06-2560 Hits:70 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (5 มิ.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ควบคุมและอำนวยการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อรอรับการตรวจราชการจาก คณะจเร สตม. ประจำปี 2560 โดยมอบหมายให้ พ.ต.ท.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึก ณ ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึก เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการจากคณะจเร สตม. ประจำปี พ.ศ.2560

02-06-2560 Hits:73 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (1 มิ.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน กำกับและอำนวยการฝึกข้าราชการตำรวจ เพื่อรอรับการตรวจราชการจาก คณะจเร สตม. ประจำปี 2560 โดยมี พ.ต.ท.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึก ณ ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

02-06-2560 Hits:67 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (1 มิ.ย. 2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการจากคณะจเร สตม. ประจ…

01-06-2560 Hits:65 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (31 พ.ค.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ควบคุมและอำนวยการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อรอรับการตรวจราชการจาก คณะจเร สตม. ประจำปี 2560 โดยมอบหมายให้ ร.ต.อ.ธีระชัย ยอดสนิท รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ณ โรงยิมเทศบาลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จว.เชียงราย

Read more

ด่านสะพานมิตรไทยลาวแห่งที่4 ได้มีการซักซ้อมสถานการณ์สมมติแผนโรคโปลิโอ60

31-05-2560 Hits:72 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้(30 พ.ค.60) เวลา 10.30 น. ด่านสะพานมิตรไทยลาวแห่งที่4 ได้มีการซักซ้อมสถานการณ์สมมติแผนโรคโปลิโอ60 "โดยมีการจำลองเหตุการณ์ว่า ได้รับแจ้งจาก จนท.บขส.ประจำรถ ว่าพบผู้ป่วยเป็นผู้ชายชาวลาวมีอาการแขนและขาอ่อนแรงทั้ง2 ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง สงสัยว่าน่าจะเป็นโรคโปลิโอ และพบผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงชาวลาวอายุ2 ขวบ เดินทางมากับพ่อและแม่ มีอาการแขนขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง จึงได้มาแจ้ง จนท.ควบคุมโรค " ณ ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4 ...

Read more

ตารางวงเงินงบประมาณและคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร

15-05-2560 Hits:72 ประกวดราคา Super User

ตารางวงเงินงบประมาณและคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

การจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์โดยสาร

15-05-2560 Hits:58 ประกวดราคา Super User

การจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์โดยสาร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน (ดีเซล)

15-05-2560 Hits:66 ประกวดราคา Super User

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน (ดีเซล) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

29-08-2559 Hits:428 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๕๐ รายการ

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (รถยนต์ 1 คัน)

29-08-2559 Hits:229 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๑ รายการ >>อ่านรายละเอียด PDF

Read more

พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน

      หากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ สามารถแจ้ง/ร้องเรียนได้โดยตรงที่ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน โทร 081-9536356

      ส่วนการแจ้งรายละเอียด ข้อร้องเรียนทั่วไป หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถคลิกในช่อง "ติดต่อเรา" แล้วพิมพ์รายละเอียดและข้อมูลให้ติดต่อกลับ

 

Visitors Counter

00038012
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
179
375
1665
34612
6639
8313
38012

Your IP: 54.145.101.33
2017-07-21 14:47