ความสามัคคีปรองดอง
ปรองดองเป็นของประชาชน
ความสามัคคีปรองดอง วันนี้เราจำเป็นต้องเปิดใจกว้าง รับฟังกันรอบกด้าน ร่วมเดินหน้าปรองดองกันด้วยเหตุผล โดยยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
เรียนภาษาเกาหลีใช้บ่อยๆกับเพื่อน
เรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น
ฝึกพูดภาษาเกาหลี
วิธีการอ่านออกเสียง
พยัญชนะภาษาลาว
วิธีการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาลาว
ฝึกเรียนภาษาจีน
ทักทายภาษาจีน
ฝึกพื้นฐานภาษาจีน
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน
ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
E-Book
งานพระราช- พิธีพระบรมศพ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

.

 

 

 

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ ในสังกัดที่ครบเก…

14-09-2564 Hits:17 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 9 ก.ย.2564 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นข้าราชการผู้มีความประพฤติดีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะมาโดยตลอดจนครบเกษียณอายุราชการ สมควรแก่การยกย่องชมเชย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจ หลังจากนั้น ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ดังนี้ 1. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่นรายเดือน ของ สตม. 2. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น ของ ด่าน ต...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป ขึ้นประดิษฐานบนซุ้มพระ

13-08-2564 Hits:46 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

6 ส.ค.2564 เวลา 09.09 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป ขึ้นประดิษฐานบนซุ้มพระ ณ ที่ทำการด่าน ตม.เชียงแสน (อ.เชียงของ) โดยมี พระครูวิมลกิตตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงคาน/เจ้าคณะตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมคณะสงฆ์ รวม 9 รูป ร่วมประกอบพิธี อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนซุ้มพระ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด และประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประกอบแต่คุณงามความดี พร้อมนี้ยังได้ร่วมกัน ถวายชุดสังฆทาน ภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน เปิดโต๊ะหารือลาวห้วยทรายหวังใช้กลไกความร่วมมือในพื้นที่แก้ปมผลักดันลาวทุก…

13-08-2564 Hits:50 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

8 มิ.ย.2564 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ อุ่นบุญ รอง ผกก.ฯ, พ.ต.ท.หญิง พัสษลพร ศุกระศร และ พ.ต.ท.ณฐกร สุวรรณรัตน์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่ด่าน ตม.เชียงแสน รวม 8 นาย ร่วมกับ นายสุพจน์ ลังกาวีระนันท์ ปลัดชำนาญการอำเภอเชียงของ เข้าร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครั้งที่ 2 อย่างไม่เป็นทางการ ณ สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) โดยมีท่านทิบพะกอน แก้วคำ รองเจ้าเมืองห้วยทราย พันโทเคน แพงขุนเคือ หัวหน้าตำรวจตรวจคนเข้า-ออกเมือง ด่านสากลขัว 4 ห้วยทราย, ท่านสีลัต แสงดาลา รองแผนกพัวพัน ห้องการต่างประเทศ แขวงบ่อแก้...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกับบริษัท พิพัฒนกิจเทรดดิ้งจำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อ…

13-08-2564 Hits:43 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 6 ส.ค.2564 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกับบริษัท พิพัฒนกิจเทรดดิ้ง จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 175,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยมี นายแพทย์ นพปฏล พรรณราย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : จัดกิจกรรมจิตอาสาให้การสนับสนุนอาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับบุคลากรทางกา…

13-08-2564 Hits:38 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 30 ก.ค.64 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน และข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมอบชุดอาหารกลางวันจำนวน 60 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 30 แพค เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากร ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 28 ก.ค.2564 ณ รพ.สมเด็จยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมโครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ …

13-08-2564 Hits:55 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 5 ส.ค.2564 เวลา 09.39 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันกษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการดูแลและรักษาป่าไม้ของชุมชน ร่วมกับ นายสมหมาย หลวงสอน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ท่าเรือบั๊ค) บ้านหัวเวีย...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณปรับภูมิทัศน…

13-08-2564 Hits:37 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 27 ก.ค.64 เวลา 11.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าพบ นางเกศสุดา สังขกร นายกเทศมนตรีตำบลเชียงแสน เพื่อมอบหนังสือแสดงความขอบคุณและมอบประกาศเกียรติคุณ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมทาสีรั้วรอบบริเวณอาคารบ้านพัก และสนับสนุนรถตัดหญ้าพร้อมค่าน้ำมันรถ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามหญ้า สวนหย่อม สนามเด็กเล่น บริเวณบ้านพัก ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน (บ้านห้วยเกี๋ยง) ให้เป็นระเบียบ และสวยงาม และมีความปลอดภัยแก่ผู้เข้าพักอาศัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ถวายเทียนพรรษาตามโบราณประเพณีวันเข้าพรรษา และถวาย เป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง…

13-08-2564 Hits:38 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 27 ก.ค.64 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ที่ปฏิบัติงานด้านอำเภอเชียงแสน ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมชุดเครื่องสังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรม และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ covid-19 เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ปี 2564 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ วัดสันมะเค็ด ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จว.เชียงราย โดยมีพระครูปลัดปกรณ์เกียรติ ถาวรจิตโต เจ้าอาวาสวัดสันมะเค็ด และคณะพระสงฆ์ เป็นผู้ประกอบพิธีฯ พร้อมได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจ   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ด…

13-08-2564 Hits:39 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 27 ก.ค.2564 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณหน้าที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย โดยข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย “จะประพฤติปฏิบัติตน เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหา ของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบร...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบา…

13-08-2564 Hits:42 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแนวทางเดินริมแม่น้ำโขงและปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเชียงแสน ณ วัดพระธาตุสองพี่น้อง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ถวายเทียนพรรษาตามโบราณประเพณีวันเข้าพรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง …

13-08-2564 Hits:36 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 19 ก.ค.64 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร และข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมชุดเครื่องสังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรม และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ covid-19 เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ปี 2564 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ วัดเชียงคาน ต.สถาน อ.เชียงของ จว.เชียงราย โดยมีพระครูวิมลกิตตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงคาน/เจ้าคณะตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นผู้ประกอบพิธีฯ พร้อมได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจ ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจด่าน ตม.เชียงแสน ได้ร่วมบริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ ทำนุบำรุงกิจการทางพุทธศา...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ให้การสนับสนุนอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้…

01-07-2564 Hits:84 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 28 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ชดาษา ตนะทิพย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ต.หญิง เฌอมินทร์ โชติพรรังสรรค์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นตัวแทนในการมอบชุดอาหารกลางวันจำนวน 60 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 30 แพค เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากร ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 ณ รพ.เชียงแสน อ.เชียงแสน จว.เชียงราย  

Read more

23 คลิป ประชาสัมพันธ์เตือนภัยแก่ประชาชน

13-06-2564 Hits:74 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

1 - 23 คลิป ประชาสัมพันธ์เตือนภัยแก่ประชาชน  

Read more

ประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊คเพจ: YouTube ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.)

11-06-2564 Hits:88 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊คเพจ: YouTube ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) https://www.facebook.com/PCTPOLICE/     ช่องยูทูป PCTPOLICE https://www.youtube.com/channel/UCqyppzit6G18apPcR4lWxFA ...

Read more

สตม. และ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

08-06-2564 Hits:79 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

สตม. และ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 พร้อมแนะนำวิธีเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีด และการปฏิบัติหลังรับการฉีดแล้ว  

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำตำรวจ ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤต

19-05-2564 Hits:106 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

12 -14 พ.ค.2564 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีกุศลจิตสำคัญร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยฉุกเฉิน และสำรองโลหิตในคลังธนาคารเลือดให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ ได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น 19 ยูนิต พร้อมนี้ ได้นำปัจจัย “กองบุญ ด่าน ตม.เชียงแสน” จำนวน 2,000 บาท ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะชนต่อไป   ...

Read more

เจ้าหน้าที่เชียงแสนแจกหน้ากากอนามัย พร้อมประชาสัมพันธ์เป็นคำเมือง

07-05-2564 Hits:174 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. มีดำริ “ตำรวจ ตม.ทั่วประเทศ ต้องไม่ดูดาย ไม่สร้างเงื่อนไขให้ประชาชน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19” นำรถยนต์อัจฉริยะ BMW และเรือยนต์ตรวจการณ์ ออกประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนประชาชนให้ตระหนักและป้องกันตนเอง พร้อมแจกหน้ากากอนามัย สเปรย์อัลกอฮอล์ ให้ใช้ป้องกันการติดเชื้อ เน้นย้ำมาตรการ D-M-H-T-T- A ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง อยู่ห่างกันไว้ ใส่หน้ากาก 2 ชั้น หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อ ใช้แอปไทยชนะ หมอชนะ ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย #ขาบอยู่บ้าน ไม่ออกจากบ้าน โดยไม่จำเป็น” ร่วมด้วยช่วยกัน ตั้งสติให้มั่น ดีที่สุดคือ D-M-H-T-T- A ตัวเราและครอบครัวปลอดภัย ประเทศชาติปลอดภัย   ...

Read more

เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ครบรอบ ๒ ปี

02-05-2564 Hits:135 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ครบรอบ ๒ ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ขานรับนโยบาย ผบช.สตม. นำรถเรืออัจฉริยะ รุกประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่เช…

30-04-2564 Hits:143 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

โดยดำริของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ตำรวจ ตม.ทั่วประเทศ ต้องไม่ดูดายต่อสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง Covid-19 ร่วมด้วยช่วยกัน จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ กระตุ้นตือนประชาชนให้ตระหนักในการป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTTA ของกระทรวงสาธารณะสุข 28-30 เม.ย.2564 พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ อุ่นบุญ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน จัดเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์ พ.ต.ท.หญิง พัสษลพร ศุกระศร พ.ต.ท.ณฐกร สุวรรณรัตน์ ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ชดาษา ตนะทิพย์ สว.ด่านตม.เชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน นำแมสก์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากบริษัทออร่าริช ประเทศไทย มาแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สองอำเภอรับผิดชอบ...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน "นำทีมตำรวจจิตอาสา ทำความสะอาดวัดพระธาตุจอมกิตติ”

08-04-2564 Hits:144 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

6 เม.ย.2564 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ รับฟังพระธรรมเทศนา จากท่านพระครูวิกรมสมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมกิตติ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา และให้น้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต หลังจากนั้น ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดพระธาตุจอมกิตติ ซึ่งเป็นแลนมาร์คสำคัญให้สะอาดสะอ้าน สวยงาม ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช…

08-04-2564 Hits:138 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 6 เม.ย.2564 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.ณฐกร สุวรรณรัตน์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ชดาษา ตนะทิพย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2564 ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน อ.เชียงแสน จว.เชียงราย และ หอประชุมหลวงพ่อเพชร อ.เชียงของ จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : รับการตรวจราชการจากคณะตรวจราชการ จเรตำรวจ สตม. ประจำปีงบประมาณ 2564

02-04-2564 Hits:421 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

31 มี.ค.2564 เวลา 9.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก พ.ต.อ.ประพันธ์ศักดิ์ ประสานสุข รอง ผบก.อก.สตม. พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ จเรตำรวจ สตม. ชุดที่ 1 ณ ด่าน ตม.เชียงแสน (อ.เชียงของ) ตามแบบและวิธีการตรวจราชการจเรตำรวจและแบบตรวจราชการตามนโยบาย สตม. ประจำปีงบประมาณ 2564 สรุปผลการตรวจในครั้งนี้.. ด่าน ตม.เชียงแสน มีผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแบบตรวจฯ และการตรวจสอบการฝึกระเบียบวินัย ท่าบุคคลมือเปล่า ฝึกท่าพระราชทาน และแสดงการฝึกยุทธิวิธีตำรวจ การตรวจราชการในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน รับการตรวจเยี่ยมจาก พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค 2)

14-03-2564 Hits:236 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

11 มี.ค.64 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจเยี่ยมจาก พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 2) ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยตำรวจในพื้นที่ภาคเหนือ และเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตม.ฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ตามแนวชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) โดยมี พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผกก.ตม.จว.เชียง ราย และ พ.ต.อ.ชัยยุทธ ฉิมพลี ผกก.สภ.เชียงของ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม ศปก.ด่าน ตม.เชียงแสน ทั้งนี้ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้เน้นกำชับการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 1. ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางนโยบายขอ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : รับการตรวจราชการจากคณะตรวจราชการ จเรตำรวจ บก.ตม.5 ประจำปีงบประมาณ 2564

14-03-2564 Hits:215 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

11 มี.ค.2564 เวลา 9.00 น. พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ตม.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5/หัวหน้าคณะตรวจฯ และคณะตรวจราชการ จเรตำรวจ บก.ตม.5 ณ ด่าน ตม.เชียงแสน (อ.เชียงของ) ตามแบบและวิธีการตรวจราชการจเรตำรวจและแบบตรวจราชการตามนโยบาย สตม. ประจำปีงบประมาณ 2564 สรุปผลการตรวจในครั้งนี้.. ด่าน ตม.เชียงแสน มีผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแบบตรวจฯ และการตรวจสอบการฝึกระเบียบวินัย ท่าบุคคลมือเปล่า ฝึกท่าพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมจิตอาสาพัฒนาชุมชน สร้าง 2 ฝายทดน้ำ

02-03-2564 Hits:183 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

25 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.ณฐกร สุวรรณรัตน์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมชุดสืบสวน 10 นาย ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ สร้างฝายทดน้ำ 2 จุด จาก 10 จุดที่หน่วยงานและประชาชนใน อ.เชียงของ ตั้งจิตตั้งใจร่วมกันก่อสร้างเพื่อชะลอการไหลของน้ำ ณ วัดเทพนิมิต หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของ อ.เชียงของ จว.เชียงราย         ...

Read more

รอง ผบช สตม. ตรวจเยี่ยม ด่าน ตม.เชียงแสน และร่วมต้อนรับคณะ ผบช.ก.

05-02-2564 Hits:336 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

2 ก.พ.64 เวลา 15.00 น.           พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก และ พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.สตม. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตามแนวชายแดน มุ่งเป้าภารกิจป้องกันการลักลอบเข้าเมืองทางแม่น้ำ และได้ลงเรือ รน. ลาดตระเวนตามลำน้ำโขง อ.เชียงแสน จว.เชียงราย ทั้งนี้ รอง ผบช.สตม. ได้กำชับการปฏิบัติ ดังนี้           - ปฎิบัติหน้าที่ตามรูปแบบมาตรฐานการปฎิบัติ Standard Operation Procedures (SOP) ภายใต้ New Normal เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19           - ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่           - ให้เพิ่มความเข้...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน : นำโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” สร้างขวัญกำลังใจ ข้าราชการตำรวจ ด่าน ต…

02-02-2564 Hits:252 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 30 ม.ค.2564 เวลา 18.00 น.            พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด นำกองทุนสวัสดิการ “โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ด่าน ตม.เชียงแสน” จำนวน 10,000 บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่โกสุม จุลศาสตร์ มารดา พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. ในการร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับผู้วายชนม์ นับเป็นมหากุศลจิต ร่วมปลอบขวัญบำรุงใจเพื่อนข้าราชการตำรวจ ตามความมุ่งหมาย "เพื่อนช่วยเพื่อน" ด่าน ตม.เชียงแสน            ต่อมาวันที่ 31 ม.ค.64 เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีพระราชทาน...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่หน่วยงานมั่นคงในพื้นที่

02-02-2564 Hits:228 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

19 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และคณะผู้บริหาร (รอง ผกก.ฯ และ สว.ฯ) เข้าอวยพรปีใหม่ และถือโอกาสแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่กับ นาวาโท ธงชัย รอดทัศนา หัวหน้าสถานีเรือเชียงของ พร้อมหารือข้อราชการด้านงานมั่นคงชายแดน มุ่งเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ สถานีเรือเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย   ...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำตำรวจกว่า 30 นาย ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตครอบครัวเพื่อนตำรวจ

02-02-2564 Hits:220 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

20 ม.ค.2564 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีกุศลจิตสำคัญมั่น เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของ ด.ต. กฤษกร บุญยวง ผบ.หมู่ ตม. จว.เชียงราย ซึ่งนายมานิตย์ บุญยวง (บิดา/ผู้ป่วย) และ น.ส.กฤษดาพร บุญยวง (น้องสาว/ผู้บริจาคตับ) จะเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายตับ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครพิงค์ จ.เชียงใหม่   #ได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น 31 ยูนิต # ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จยุพ ราชเชียงของ จะดำเนินการโอนไปยังธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครพิงค์ เพื่อใช้ในการผ่าตัดให้กับครอบครัว ด.ต.กฤษกรฯ ต่อไป   ...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร สนับสนุนสลากกาชาด จว.เชียงราย รับมอบหน้ากากอนามัย …

02-02-2564 Hits:221 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

26 ม.ค.2564 เวลา 11.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร (รอง ผกก. และ สว.) มอบเงินสนับสนุนสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 ของจังหวัดเชียงราย โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของเป็นผู้รับมอบ และทางอำเภอเชียงของได้ถือเป็นโอกาสมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,500 ชิ้น ให้แก่ข้าราชการตำรวจด่าน ตม.เชียงแสน ได้ใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ทำการด่าน ตม.เชียงแสน จ.เชียงราย เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารด่าน ตม.เชียงแสน ได้ร่วมต้อนรับคณะ พ.ต.ท.มนตรี ภูมิสอาด ผบ.ร้อย ศปปข.(สน.)(ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง (ส่วนหน้า)) พร้อมแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารืองานความ...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "จัดทำฝายต้นน้ำลำธาร"

28-01-2564 Hits:182 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

27 ม.ค.64 เวลา 09.00 น.             พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "จัดทำฝายต้นน้ำลำธาร" ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของเป็นประธานในพิธี ณ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม บ้านห้วยเม็ง หมู่ 6 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย   ...

Read more

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่เชียงแสน ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่

14-01-2564 Hits:321 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

12 ม.ค.2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ อุ่นบุญ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.สุริยะ เอี่ยมสุโร รอง มทบ.3 (3) ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ อ.เชียงแสน ณ ห้องประชุม บก.นรข.เขตเชียงแสน จว.เชียงราย หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจสามเหลี่ยมทองคำ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ ตม. สรุปได้ดังนี้      1. มีความห่วงใยปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าวและคนไทย ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      2. แนวทางการช่วยเหลือคนไทยที่เดินทางออกไม่ถูกต้อง / ตกค้างกลับประเทศ   ...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่หน่วยงานความมั่นคง และส่วนราชการพื้น…

14-01-2564 Hits:338 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

11 ม.ค.64 เวลา 12.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และคณะผู้บริหาร (รอง ผกก.ฯ และ สว.ฯ)      10.00 น. รับการอวยพรปีใหม่ จาก พ.ต.ท.อุดมกฤษฏ์ วันมหาใจ สว.ส.รน.2 กก.12 บก.รน. (สถานีตำรวจน้ำเชียงของ) พร้อมหารือข้อราชการการและบูรณาการการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามลำน้ำโขง ณ ห้องประชุม ศปก. ด่าน ตม.เชียงแสน เวลา      12.30 น. เข้าอวยพรปีใหม่ และถือโอกาสแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งใหม่กับ น.อ.จิรัฏฐ์ ผูกทอง ผบ.นรข.เขตเชียงราย พร้อมหารือข้อราชการด้านงานมั่นคง ณ ห้องประชุมหน่วยเรือ นรข.เขตเชียงราย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เวลา      15.00 น. เข้าพบ นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมือง จว.เชียงราย เพื่ออวยพรปีใหม่และถือโอกาสติ...

Read more

คณะผู้บริหารด่าน ตม.เชียงแสน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม นำข้าราชการตำรวจ ร่วมทำบุญ 6วัด…

12-01-2564 Hits:227 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

8 ม.ค.2564 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพรหมและศาลตา-ยายประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของพร้อมกับร่วมทำบุญ 6 วัด : วัดเทพนิมิตร กราบนมัสการหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล พร้อมถวายสังฆทานและปัจจัยค่าน้ำ-ไฟฟ้าแก่วัดต่างๆ ตามลำดับ วัดพระแก้ว-วัดหาดไคร้ -วัดโจ้โก้ -วัดทุ่งงิ้ว และวัดเชียงคาน การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการใช้กุศโลบายทางธรรม เพิ่มกุศลบุญ ช่วยพัฒนาจิตใจ รู้เสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด มุ่งปฏิบัติงานเพื่อประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา   ...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สร้างมิตรภาพระหว่างหน่วยงาน เนื่องในโอ…

09-01-2564 Hits:241 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

7 ม.ค.2564 พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำคณะผู้บริหาร (รอง ผกก.ฯ และ สว.ฯ) เข้ารับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 จากหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ เพื่อมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ตามนโยบายการสร้างเครือข่ายภาครัฐ ดังนี้      - 15.30 น. เข้าพบ นายพีรกานต์ บูรณากาญจน์ นายด่านศุลกากรเชียงของ      - 16.00 น. เข้าพบ นายบุญดล สุคันธมาลา หัวหน้าฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพ 4      - 16.30 น. เข้าพบ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการผลักดันส่งกลับผู้ต้องกักสัญชาติลาวจำนวน 12 ราย ที่อยู่ในความควบคุมของ ด่าน ตม.เชียงแสน โดยขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งไปยัง...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.เชียงราย ครั้งที่ 3/2564

08-01-2564 Hits:302 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

7 ม.ค.2564 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.เชียงราย ครั้งที่ 3/2564 โดยมี พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.เชียงราย  

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมมอบผ้าห่มให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่

07-01-2564 Hits:237 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 6 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ ชุดสืบสวนปราบปราม นำรถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะ BMW ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 90 ชุด ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว บ้านสองพี่น้อง ณ หอประชุมหมู่บ้านสองพี่น้อง หมู่ 5 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  

Read more

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน

      หากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ สามารถแจ้ง/ร้องเรียนได้โดยตรงที่ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน โทร 0819545652

      ส่วนการแจ้งรายละเอียด ข้อร้องเรียนทั่วไป หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถคลิกในช่อง "ติดต่อเรา" แล้วพิมพ์รายละเอียดและข้อมูลให้ติดต่อกลับ

 

 

Visitors Counter

00659926
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
407
1494
4028
652967
11716
21443
659926

Your IP: 172.68.144.62
2021-09-23 15:05