ความสามัคคีปรองดอง
ปรองดองเป็นของประชาชน
ความสามัคคีปรองดอง วันนี้เราจำเป็นต้องเปิดใจกว้าง รับฟังกันรอบกด้าน ร่วมเดินหน้าปรองดองกันด้วยเหตุผล โดยยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
เรียนภาษาเกาหลีใช้บ่อยๆกับเพื่อน
เรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น
ฝึกพูดภาษาเกาหลี
วิธีการอ่านออกเสียง
พยัญชนะภาษาลาว
วิธีการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาลาว
ฝึกเรียนภาษาจีน
ทักทายภาษาจีน
ฝึกพื้นฐานภาษาจีน
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน
ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
E-Book
งานพระราช- พิธีพระบรมศพ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

.

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

16-07-2562 Hits:18 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

13 ก.ค.62 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ รอง ผกก.ฯ ปฏิบัติราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด บก..ตม.5 และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “การปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นกล้าเพื่อเพิ่มผืนป่าตามแนวพระราชดำริ” ณ บริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. เป็นประธาน   ...

Read more

ตม.เชียงแสน : รับการตรวจราชการจาก ผบช.สกบ.

16-07-2562 Hits:3 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

12 ก.ค.62 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจราชการจาก พล.ต.ท.ติณภัทร ภุมรินทร์ ผบช.สกบ. เนื่องในโอกาสตรวจรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) ระยะที่ 1 ในพื้นที่รับผิดชอบ ด่าน ตม.เชียงแสน   ...

Read more

ตม.เชียงแสน รับการตรวจราชการจาก รอง ผบช.สตม.

13-07-2562 Hits:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

11 ก.ค.62 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด รับการตรวจราชการจาก พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง.ผบช.ภ.7 ปฏิบัติราชการ สตม. เนื่องในโอกาสตรวจรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยี Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) ระยะที่ 1 ในพื้นที่รับผิดชอบด่าน ตม.เชียงแสน ในการนี้ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้วยระบบ Biometrics จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยบริษัทเอ็มเอสซีสิทธิผล จะได้นำไปพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพต่อไป   ...

Read more

ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งดุก

11-07-2562 Hits:5 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

10 ก.ค.62 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ต.สุภาพ บุญเที่ยง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ใน อ.เชียงของ ดำเนินกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งดุก อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดย นายสุพจน์ ลังกาวีระนันท์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธาน   ...

Read more

ตม.เชียงแสน ร่วมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ จาก ผบ.ตร.

05-07-2562 Hits:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ 5 ก.ค.62 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ จากคณะ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในลำน้ำโขง (ศปปข.) จ.เชียงราย   ...

Read more

ประกาศ เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562

24-06-2562 Hits:29 ประกาศ Super User

ประกาศ เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562           ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 1. เปิดรับไม่เกินหนึ่งร้อยคน สำหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ และไม่เกินห้าสิบคน สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ  2. การเปิดยื่นรับคำขอ กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันทำการสุดท้ายของปี พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ 3. สถานที่ยื่นคำขอ : ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นได้ที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (ง...

Read more

ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาถนนหน้าด่านพรมแดนถาวรไทย - ลาว"

18-06-2562 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

17 มิ.ย.62 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาถนนหน้าด่านพรมแดนถาวรไทย - ลาว" ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนใน อ.เชียงของ โดยนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน ณ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ตม.เชียงแสน : ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม…

11-06-2562 Hits:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

3 มิ.ย.62 เวลา 17.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย และด้าน อ.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ นำข้าราชการตำรวจฯ ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน อ.เชียงแสน จว.เชียงราย โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในพิธี ...

Read more

ตม.เชียงแสน : ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรส…

11-06-2562 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

3 มิ.ย.62 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่พำการ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ

11-06-2562 Hits:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

3 มิ.ย. 2562 เวลา 08.00-09.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก. ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ต.ธนภูมิ มีสมศักดิ์ สว. ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน (ด้านที่ทำการ อ.เชียงแสน) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนรอบกำแพงเมือง บริเวณแยกประตูนางเซิ้ง หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.เชียงราย ...

Read more

ตม.เชียงแสน : ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน…

11-06-2562 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

3 มิ.ย.62 เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย และด้าน อ.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ต.ธนภูมิ มีสมศักดิ์ สว. ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และพิธีตักบาตร ณ ถนนริมโขง โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในพิธี ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน รับการตรวจเยี่ยม จาก ผบช.สตม.

16-05-2562 Hits:75 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

14 พ.ค.62 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจในสังกัดด่าน ตม.เชียงแสน ณ ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงของ อ.เชียงของ จว.เชียงราย โดยมี พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.๕ ,พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ โดย รรท.ผบช.สตม. ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ...

Read more

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ลงนามถวายพระพรฯ และร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระรา…

07-05-2562 Hits:72 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

6 พ.ค.2562 เวลาประมาณ 14.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก. ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ที่ทำการด่าน ตม.เชียงของ จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ร่วมกับหน่วยงานในอำเภอเชียงของ ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของโดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี   ...

Read more

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก …

07-05-2562 Hits:71 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

6 พ.ค.2562 เวลาประมาณ 14.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก. ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก. ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ที่ทำการด่าน ตม.เชียงแสน (ด้านที่ทำการ อ.เชียงแสน) หลังจากนั้นได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ร่วมกับหน่วยงานในอำเภอเชียงแสน ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในพิธี   ...

Read more

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ…

07-05-2562 Hits:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

5 พ.ค. 62 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน จากนั้นร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย   ...

Read more

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เน…

07-05-2562 Hits:58 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ภายใต้ภารกิจสำคัญในการปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 4 พ.ค. 2562 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีของทุกภาคส่วนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายภาสกร บุญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระแก้วพระอารามหลวง อ.เมือง จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ร่วมกิจกรรม 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

03-05-2562 Hits:60 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

3 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก. ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ต.ธนภูมิ มีสมศักดิ์ สว. ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณถนนรอบเวียง หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานในอำเภอเชียงแสน โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสนเป็นประธานในพิธี   ...

Read more

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ร่วมโครงการพัฒนาสวนสาธารณะ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกา…

03-05-2562 Hits:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

3 พ.ค.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ต.เชียงแสน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาสวนสาธารณะลานปลาบึกเจ็ดสี โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะลานปลาบึก 7 สี อ.เชียงของ จว.เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานใน อ.เชียงของ โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี   ...

Read more

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ร่วมจิตอาสาโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงค…

03-05-2562 Hits:62 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

2 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ต.ธนภูมิ มีสมศักดิ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม ณ สวนสาธารณะหนองแกลบ บ้านดอยจัน หมู่ 1 ต.โยนก อ.เชียงแสน จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ร่วมจิตอาสาโครงการบูรณาการคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจกำจัดวัชพืช

03-05-2562 Hits:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 1 พ.ค.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ต.ธนภูมิ มีสมศักดิ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการบูรณาการคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจกำจัดวัชพืช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธาน ในการดำเนินกิจกรรม ณ ลำน้ำร่องขุ่น บ้านปงของ หมู่ 5 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย

03-05-2562 Hits:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 1 พ.ค.62 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจังหวัดเชียงรายได้กำหนดกิจกรรม - โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิต - โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ - โครงการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในการเริ่มดำเนินการทั้ง 3 โครงการ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย   ...

Read more

ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีมหาสงกรานต์อาเซียนสองฝั่งโขง เชียงของ-ห้วยทราย 2562

18-04-2562 Hits:87 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ 13 เม.ย.62 เวลา 12.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีมหาสงกรานต์อาเซียนสองฝั่งโขงเชื่อมโยงไทย-ลาว (เชียงของ-ห้วยทราย) โดย ด่าน ตม.เชียงแสน ได้จัดตกแต่งรถอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ให้ประชาชนในอำเภอเชียงของได้สักการะ สรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล โดยผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ...

Read more

ตม.เชียงแสน อำนวยความสะดวกพิธีการเข้าเมืองแก่นักท่องเที่ยวจีน

18-04-2562 Hits:103 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

13 เม.ย.62 เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน และหน่วยงานข้างเคียง อำนวยความสะดวกพิธีการเข้าเมืองแก่นักท่องเที่ยวสัญชาติจีน จำนวน 120 คน ที่เดินทางทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ซึ่งเดินทางด้วยเรือเยิ่นต๋า จากเมืองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เทียบท่า ณ ท่าเรือเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีข้าราชการตำรวจหญิง ของ ด่าน ตม.เชียงแสน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองไทลื้อ มอบพวงมาลัยดอกมะลิ น้ำดื่ม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน อำนวยความสะดวกพิธีการเข้าเมืองแก่นักท่องเที่ยว

11-04-2562 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

10 เม.ย.62 เวลา 13.00 – 17.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน อำนวยความสะดวกพิธีการเข้าเมืองแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4(เชียงของ-ห้วยทราย) โดยมีข้าราชการตำรวจหญิง ของ ด่าน ตม.เชียงแสน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองไทลื้อมอบพวงมาลัยดอกมะลิ น้ำดื่ม และอาหารว่าง แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก และอบอุ่น สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก   ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ดำเนินกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาวัดชุมชน”

02-04-2562 Hits:90 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ตามสั่งการ บก.ตม.5 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้บรูณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐข้างเคียงในพื้นที่ 29 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ในชุมชน โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย โดยมีหน่วยบูรณาการร่วม จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเชียงของ, ตำรวจตระเวนชายแดน 326 ส่วนแยกเชียงของ และชุดปฏิบัติการพิเศษ ( ฉก.ม.2) รวมกำลังพลทั้งสิ้น 50 นาย   ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนรับการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จาก ประจำ (สบ9) ตร.

02-04-2562 Hits:92 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

25 มี.ค.62 เวลา 15.15 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน รับการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จาก พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9) ตร. เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ของผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย   ...

Read more

ตม.เชียงแสน : ร่วมแถลงข่าวจับกุมหนุ่มเกาหลีใต้ เข้าประเทศไทยใช้พาสปอร์ตแจ้งหาย

12-03-2562 Hits:128 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (11 มี.ค.62) พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมแถลงข่าว การจับกุมชาวเกาหลีใต้ เข้าประเทศไทยโดยใช้พาสปอร์ตแจ้งหาย จับกุมเมื่อวันที่ 5 มี.ค.62 โดยเจ้าหน้าที่ด่าน ตม.เชียงแสน ตรวจพบนายคิม ชอนชู (KIM CHEONSU) อายุ 35 ปี สัญชาติเกาหลีใต้ ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐเกาหลีใต้ มาเพื่อตรวจหนังสือเดินทาง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกับฐานข้อมูลระบบ SLTD (Stolen and Lost Travel Documents database) ของตำรวจสากล (INTERPOL) พบว่า หนังสือเดินทางเล่มดังกล่าวได้แจ้งหายและโจรกรรมไว้ เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 และพร้อมกันนั้นยังปรากฏข้อมูลเป็นหนังสือเดินทางแจ้งหายในระบบสารสนเทศ (I-24/7) ของ สตม.เมื่อพบพิรุธจึงได้ประสานงานไปยังสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี...

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บก.ตม.5

12-03-2562 Hits:93 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันเสาร์ ที่ 9 มี.ค.62 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.5 และหน่วยงานข้างเคียง นำโดย พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.ตม.5 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา บก.ตม.5 “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าม่วง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ โดยมี พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. เป็นประธาน   ...

Read more

ตม.เชียงแสน : ประชุมสานสัมพันธ์ตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว

18-02-2562 Hits:167 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (18 ก.พ.62) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมประชุมประสานความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งราชอาณาจักรไทย และ หัวหน้าตำรวจตรวจคนเข้า-ออกเมือง กรมใหญ่สันติบาล กระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จว.อุดรธานี   ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน : จิตอาสา ทาสีกำแพงวัด

31-01-2562 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ตามสั่งการ บก.ตม.5 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้บรูณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐข้างเคียงในพื้นที่ เมื่อวันที่ 30 ม.ค.62 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ในชุมชน โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีกำแพงวัดโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย มีหน่วยบูรณาการร่วม จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเชียงของ,ตำรวจตระเวนชายแดน 326 ส่วนแยกเชียงของ และสถานีตำรวจน้ำ 2 (เชียงของ) รวมกำลังพลทั้งสิ้น 44 นาย   ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน : ดำเนินกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาวัดชุมชน”

31-01-2562 Hits:135 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.62 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ในชุมชน โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีกำแพงวัดโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย ในวันนี้ได้ทำความสะอาดกำแพงวัดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทาสีในวันที่ 30 ม.ค.62 นี้ โดยมีเทศบาลตำบลเวียง ร่วมบูรณาการในการสนับสนุนรถน้ำ ทำความสะอาดกำแพงวัด   ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน : ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก 2562

14-01-2562 Hits:138 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

12 ม.ค.62 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้จัดซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์ มอบของรางวัล ขนม และไอศครีมให้กับเด็กที่ร่วมกิจกรรม และได้นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ (SMART PATROL CAR : SPC) ร่วมจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กจำนวนมาก โดยด้านอำเภอเชียงของ จัดกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย และด้านอำเภอเชียงแสน จัดกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จว.เชียงราย   ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน : ตรวจรับเรือยนต์ตรวจการณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดย ส…

25-12-2561 Hits:302 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ ( 21 ธ.ค.61) เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ดำเนินการรับมอบเรือยนต์ตรวจการณ์ โครงการเรือยนต์ตรวจการณ์เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจคนเข้าเมือง งวดที่ 5 จาก สตม. โดยมี พ.ต.อ.จักรทิพย์ ศตพิมลศักดิ์ รอง ผบก.ศทส.ตม. เป็นประธานในการตรวจรับฯ และมีหน่วยงานข้างเคียงร่วมทดสอบเรือฯ ณ ท่าเรือห้าเชียง อ.เชียงแสน จว.เชียงราย   ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน : จัดพิธีปล่อยเรือยนต์ตรวจการณ์ลงน้ำ

25-12-2561 Hits:180 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ตามที่ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้รับจัดสรรเรือยนต์ตรวจการณ์ จาก สตม. โดยมีกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการเรือยนต์ตรวจการณ์เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจคนเข้าเมือง งวดที่ 5 ในวันนี้ 21 ธ.ค.61 วันนี้ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ร่วมกันจัดพิธี ปล่อยเรือยนต์ตรวจการณ์ลงน้ำ เวลา 07.09 น. พิธีเจิมเรือเพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน เป็นผู้ทำพิธี ณ แฟลตข้าราชการตำรวจบ้านห้วยเกี๋ยง และเวลา 09.00 น. พิธีปล่อยเรือยนต์ตรวจการลงน้ำ ณ ท่าเรือห้าเชียง อ.เชียงแสน จว.เชียงราย โดยมีหน่วยงานข้างเคียงเข้าร่วมพิธีฯ ...

Read more

ตม.เชียงแสน : รับการตรวจราชการจาก จเร บก.ตม.5

13-12-2561 Hits:172 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (12 ธ.ค.61) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รอง ผบก.ตม.5/ จเร บก.ตม.5 ได้เดินทางมาตรวจราชการ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่งานตรวจบุคคลและพาหนะฯ ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อ.เชียงของ จว.เชียงราย และติดตามข้อสั่งการของ พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม.(ปป) ในเรื่องแนวทางการเข้มงวดกลุ่มบุคคลเป้าหมายสำคัญ และรับฟังการบรรยายสรุปมาตรการ การดำเนินการของ ด่าน ตม.เชียงแสน เรื่องการรายงานบุคคลสัญชาติจีนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมี พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจฯ ให้การต้อนรับและรอรับการตรวจ ณ ห้อง ศปก.ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

12-12-2561 Hits:169 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (9 ธ.ค.61) เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ร่วมกันในโอกาสเดียวกันกับพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีประชาชนร่วมกิจกรรมประมาณ 9,000 คน

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน : ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับ สภ.ชียงแสน

06-12-2561 Hits:149 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (5 ธ.ค.61) เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ต.ธนภูมิ มีสมศักดิ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับ สภ.ชียงแสน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมี พ.ต.อ.เอกณสันต์ ศรีสองเมือง ผกก.สภ.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ   ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน่วยงาน

06-12-2561 Hits:171 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (5 ธ.ค.61) เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน่วยงาน เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงของ และบริเวณบ้านพักอาศัยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงของ อ.เชียงของ จว.เชียงราย   ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน : ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เบื้องหน…

06-12-2561 Hits:143 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (5 ธ.ค.61) เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี ด้านอำเภอเชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.ธนภูมิ มีสมศักดิ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในพิธี   ...

Read more

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน : ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

06-12-2561 Hits:160 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (5 ธ.ค.61) เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี ด้านอำเภอเชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.ธนภูมิ มีสมศักดิ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาริมโขง หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน โดยมีนาย ประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในพิธี   ...

Read more

ประกาศ,ประกวดราคา

ประกาศ เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ…

24-06-2562 Hits:29 ประกาศ Super User

ประกาศ เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562           ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 1. เปิดรับไม่เกินหนึ่งร้อยคน สำหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ และไม่เกินห้าสิบคน สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ  2. การเปิดยื่นรับคำขอ กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันทำการสุดท้ายของปี พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ 3. สถานที่ยื่นคำขอ : ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นได้ที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (ง...

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องพัก เพื่อรองรับ…

07-06-2562 Hits:41 ประกวดราคา Super User

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องพัก เพื่อรองรับผู้ต้องกักแม่และเด็ก ด่าน ตม.เชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องพัก เพื่อรองรับผู้ต้องกักแม่และเด็ก --> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องพัก เพื่อรองรับผู้ต้องกักแม่และเด็ก

Read more

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องกัก

16-05-2562 Hits:44 ประกวดราคา Super User

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องกักเพื่อรองรับผู้ต้องกักแม่และเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> ประกาศประกวดราคาจ้าง --> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

Read more

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

18-02-2562 Hits:118 ประกวดราคา Super User

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> PDF ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

Read more

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ชำรุดเสื่อมสภาพ

18-02-2562 Hits:108 ประกวดราคา Super User

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ชำรุดเสื่อมสภาพ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> PDFประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ชำรุดเสื่อมสภาพ

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักอาศัย แฟลตขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น

19-09-2561 Hits:183 ประกวดราคา Super User

ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักอาศัย แฟลตขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) จานวน 1 หลัง พร้อมถมดิน ของด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> PDF ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง --> PDF เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร พร้อมครุภัณฑ์ จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือบั๊ค จา…

19-09-2561 Hits:170 ประกวดราคา Super User

ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร พร้อมครุภัณฑ์ จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือบั๊ค จานวน 1 หลัง ของด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> PDF ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง --> PDF เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

Read more

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพ…

21-06-2561 Hits:1507 ประกวดราคา Super User

ประกาศด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว และกำแพงกันดินรอบอาคารที่ทำการ และอาคารควบคุมคนต่างด้าว ด่าน ตม.เชียงแสนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ --> เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

Read more

การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร

15-02-2561 Hits:1664 ประกาศ Super User

    ด้วยปรากฏว่ามีคนต่างด้าวบางจำพวกซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว และอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร     นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่ประเทศและเพื่อ ความสงบเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรตามเงื่อนไขและระยะเวลา ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร            ...

Read more

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และ ยานพาหนะที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

10-01-2561 Hits:1507 ประกวดราคา Super User

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุ เสื่อมสภาพ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะที่ชำรุด เสื่อมสภาพ --> ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

Read more

เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2560

28-12-2560 Hits:1833 ประกาศ Super User

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2560  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> download : เอกสารการยื่นคำขอมีถิ่น

Read more

(เพิ่มเติม) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินรอบอาคารที่ทำการ

08-11-2560 Hits:1434 ประกวดราคา Super User

ประกาศด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว และกำแพงกันดินรอบอาคารที่ทำการ และอาคารควบคุมคนต่างด้าว ด่าน ตม.เชียงแสนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว-เพิ่มเติม --> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว-เพิ่มเติม

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินรอบอาคารที่ทำการ

27-10-2560 Hits:1433 ประกวดราคา Super User

ประกาศด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว และกำแพงกันดินรอบอาคารที่ทำการ และอาคารควบคุมคนต่างด้าว ด่าน ตม.เชียงแสนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว --> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว

Read more

เผยแพร่การจ้ดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

17-10-2560 Hits:1471 ประกวดราคา Super User

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เผยแพร่การจ้ดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Read more

ปรับภูมิทัศน์อาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ

25-08-2560 Hits:1502 ประกวดราคา Super User

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

Read more

ปรับภูมิทัศน์ปูตัวหนอนและปลูกต้นไม้

25-08-2560 Hits:1646 ประกวดราคา Super User

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการปรับภูมิทัศน์ปูตัวหนอนและปลูกต้นไม้ ตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

Read more

ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดทำสนามเด็กเล่น

25-08-2560 Hits:1314 ประกวดราคา Super User

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการจัดทำสนามเด็กเล่น ตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

Read more

ตารางวงเงินงบประมาณและคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร

15-05-2560 Hits:1574 ประกวดราคา Super User

ตารางวงเงินงบประมาณและคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

การจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์โดยสาร

15-05-2560 Hits:1608 ประกวดราคา Super User

การจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์โดยสาร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน (ดีเซล)

15-05-2560 Hits:2020 ประกวดราคา Super User

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน (ดีเซล) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (รถยนต์ 1 คัน)

29-08-2559 Hits:2061 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๑ รายการ >>อ่านรายละเอียด PDF

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

29-08-2559 Hits:2516 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๕๐ รายการ

Read more

พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน

      หากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ สามารถแจ้ง/ร้องเรียนได้โดยตรงที่ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน โทร 081-9536356

      ส่วนการแจ้งรายละเอียด ข้อร้องเรียนทั่วไป หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถคลิกในช่อง "ติดต่อเรา" แล้วพิมพ์รายละเอียดและข้อมูลให้ติดต่อกลับ

 

Visitors Counter

00283420
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
222
248
823
281132
3468
7152
283420

Your IP: 54.81.220.239
2019-07-17 21:01