ความสามัคคีปรองดอง
ปรองดองเป็นของประชาชน
ความสามัคคีปรองดอง วันนี้เราจำเป็นต้องเปิดใจกว้าง รับฟังกันรอบกด้าน ร่วมเดินหน้าปรองดองกันด้วยเหตุผล โดยยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
เรียนภาษาเกาหลีใช้บ่อยๆกับเพื่อน
เรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น
ฝึกพูดภาษาเกาหลี
วิธีการอ่านออกเสียง
พยัญชนะภาษาลาว
วิธีการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาลาว
ฝึกเรียนภาษาจีน
ทักทายภาษาจีน
ฝึกพื้นฐานภาษาจีน
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน
ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
E-Book
งานพระราช- พิธีพระบรมศพ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

.

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนร่วมซักซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย และแผนป้องกันภัยกรณีเกิดเ…

07-11-2561 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 6 พ.ย.61 ตั้งแต่ 12.00-16.00 น. ด่าน ตม.เชียงแสน บูรณาการร่วมกับอำเภอเชียงของ, เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ, เทศบาลตำบลเวียง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงของ, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน, การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงของ, นรข.เชียงของ, สภ.เชียงของ, ร้อย ตชด.326 (ส่วนแยกเชียงของ) ซักซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย และแผนป้องกันภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนอบรมการเฝ้าระวังคัดกรองส่งตวผู้ป่วย และสุขอนามัยในห้องควบคุม ณ อาคารผู้ต้องกัก ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน: ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ครม.สัญจร ครั้งที่ 8/2561

01-11-2561 Hits:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 29 ต.ค.61 พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฯ ร่วมต้อนรับและประสานการปฏิบัติ ส่งกำลังสนับสนุนด้าน รปภ. ให้แก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในโอกาสที่มาตรวจราชการพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 และเข้าร่วมประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอนสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 8/2561 ระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค.2651 ณ พื้นที่ จว.เชียงราย  

Read more

ตม.เชียงแสน จัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ

19-10-2561 Hits:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

17 ต.ค.61 เวลา 07.30 น. ณ ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ดำเนินการกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ=== 07.30 น. ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ด่าน ตม.เชียงแสน 08.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณจากนั้น ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน อ่านสาร จาก ผบ.ตร.เนื่องในวันตำรวจ 10.00 น.ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจ 11.30 น. พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ   ...

Read more

รายงานประเมินผลโครงการ สมาชิกแจ้งข่าวการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ

19-10-2561 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

รายงานประเมินผลโครงการ สมาชิกแจ้งข่าวการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ ไฟล์แนบ จำนวน 1 ไฟล์ ดาวน์โหลด    ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ปล่อยแถวระดม Operation X-ray out law foreigner

04-10-2561 Hits:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

4 ต.ค. 2561 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ประชุมปล่อยแถวระดม ชุดสืบสวนปราบปราม (ชป.2)ร่วมกับ ตร.ท่องเที่ยว ตามปฏิบัติการ Operation X-ray out law foreigner โดยให้ปฏิบัติตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ให้ยึดหลักของกฎหมาย กระทำการด้วยความละมุนละม่อม เน้นความปลอดภัยของ จนท. และให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม   ...

Read more

IMM PR DRINK

04-10-2561 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ด่าน ตม.เชียงแสน บริการน้ำดื่ม ให้กับผู้ใช้บริการ ตามโครงการ IMM PR DRINK โดยจัดทำน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อของด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ในรูปแบบ QR CODE เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการถึงกระบวนการปฏิบัติงานของด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน และเพื่อให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน สามารถเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ได้ และสามารถยกระดับการให้บริการประชาชนและสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการในทุกมิติ รวมถึงเพื่อให้ผู้รับบริการมีความสะดวก ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน   ...

Read more

Download เอกสาร การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2561

26-09-2561 Hits:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

       ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561 โดยคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นคำขอได้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.2561 จนถึงวันที่ 28 ธ.ค.2561 ในวันและเวลาราชการ ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 1.1 ประกาศ สตม. 1.1.3 คำร้องขอผ่อนผัน-เฉพาะด่าน-61 1.1.4 รับทราบไม่ครบหลักเกณฑ์แต่จะขอยื่น-61 1.1.5 ตารางรายชื่อตัวอย่างให้ด่าน-2561 1.3.2 ราชกิจจา-เปิด61 1.4.1 หลักเกณฑ์ในกำหนดมีครุฑ 1.4.2 Notification of Immigration Commission มีครุฑ 1.4.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) 2.1 คำแนะนำ(ไทย) 2.2 คำแนะนำอังกฤษ 2.3 แบบตม.9 2.5 ข้อมูลบุคคล 2...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน จับหญิงลาวนำเข้ายาบ้า 100,000 เม็ด

07-09-2561 Hits:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ ( 7 ก.ย. 2561 ) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.5 , พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และภายใต้การควบคุมการปฏิบัติของ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รองผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และ ว่าที่พ.ต.ต.ธนภูมิ มีสมศักดิ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ชุดสืบสวนปราบปราม (ชป.2) บูรณาการร่วมหน่วยความมั่นคง ศุลกากรเชียงของในพื้นที่จับกุมนาง เสย ย่า ที่อยู่บ้านดอนทาด เมืองต้นผึ้ง สปป.ลาว พร้อมของกลางย้าบ้า 100,000 เม็ด น้ำหนักรวมหีบห่อ 50.68 กรัม จับกุมตัวได้บริเวณจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือบั๊ค ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย ข้อหา 1.นำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : จัดโครงการสมาชิกแจ้งข่าวการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ

03-09-2561 Hits:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (30 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.5 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมาชิกแจ้งข่าวการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ ของ ด่าน ตม.เชียงแสน ณ หอประชุมหลวงเพชรโรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ.เชียงของ จว.เชียงราย การดำเนินการโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการค้ามนุษย์และอาชญากรรมที่เกิดจากคนต่างด้าว และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน และเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในภาคการบรรยายให้ความรู้ได้รับเกียรติจาก นายประวิทย์ ร้อยแก้ว อัยการผู้เชียวชาญพิเศษ และอาจารย์วาสนา เก้านพรัตน์ เป็นวิทยากร ...

Read more

ตม.เชียงแสน : จิตอาสาฟื้นฟูถ้ำหลวง

20-07-2561 Hits:104 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (15 ก.ค.61) เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกับข้าราชการตำรวจ ตม.จว.เชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning ฟื้นฟู สภาพภูมิทัศน์ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ให้กลับสู่สภาพเดิม หลังภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าประสบความสำเร็จ  

Read more

ตม.เชียงแสน ต้อนรับทูตฝ่ายตำรวจ

20-05-2561 Hits:147 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (18 พ.ค.61) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ธีรุตม์เทวัญ มังคละวัชร์ รอง ผบก.อก.บช.ก. และคณะข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งการทูตฝ่ายตำรวจฯ และเจ้าหน้าที่ ตท. ได้เดินทางมายัง ด่าน ตม.เชียงแสน เพื่อศึกษาภูมิประเทศสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งสถานการณ์ชายแดนและการควบคุมคนเข้าเมืองชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับ ไทย-เมียนมา-จีน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งการทูตฝ่ายตำรวจก่อนไปประจำการฯ โดยมี พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และข้าราชการตำรวจระดับ สว.ฯ ขึ้นไป ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผกก.ฯ ได้บรรยายสรุปภารกิจของหน่วยพร้อมทั้งนำคณะฯเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ณ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน:สกัดจับจีนขนไอซ์ 2 กก. คาด่านฯ

10-05-2561 Hits:922 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (10 พ.ค.61) เวลาประมาณ 10.30 น. ถึง 14.30 น. MR.ZHOU WEI (นายเฉา เหว่ย ) อายุ 25 ปี สัญชาติจีน ถือหนังสือเดินทางประเทศจีน เลขที่ E39057333 ได้เดินทางไปที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จว.เชียงราย เพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองเฉินตู ประเทศจีน ในระหว่างที่ผู้ต้องหาได้ผ่านกระบวนการตรวจกระเป๋าสำภาระเจ้าหน้าที่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของกระเป๋าสัมภาระผู้ต้องหา จึงได้นำกระเป๋าสัมภาระใบดังกล่าวมาตรวจสอบ ในระหว่างเวลาดังกล่าว ผู้ต้องหาได้หลบหนีออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ โดยเดินออกมาบริเวณถนนด้านหน้าสนามบิน แม่ฟ้าหลวงเชียงราย แล้วได้เรียกรถโดยสารมุ่งหน้ามาทาง อ.เชียงแสน จว.เชียงราย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สนธิกำลังออกติดตาม และได้ปร...

Read more

ตม.เชียงแสน : โครงการ “๙ ตามพ่อ ตม.พอเพียง”

03-05-2561 Hits:245 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (2 พ.ค.61) เวลา 16.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ศักรินทร์ ไม้น้อย รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ดูแลแปลงเกษตรผสมผสาน ขึ้นแปลงหว่านเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาว และในวันนี้ได้เก็บผลผลิต อาทิเช่น มะเขือยาว พริกหนุ่ม กะหล่ำปลี เพื่อใช้ในการประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวันต่อไป   ...

Read more

ตม.เชียงแสน ต้อนรับคณะเลขานุการเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย

02-05-2561 Hits:104 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (2 พ.ค. 61) เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ระดับ สว.ฯ-รอง ผกก.ฯ ให้การต้อนรับ MR.JIHO LEE เลขานุการเอก และคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเดินทางเยี่ยมเยือนหน่วยงานในเขตพื้นที่ จว.เชียงราย ในการนี้ ผกก.ฯ เป็นผู้นำเยี่ยมชมสถานที่และบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ของ ด่าน ตม.เชียงแสน ให้แก่คณะฯ   ...

Read more

การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร

15-02-2561 Hits:1473 ประกาศ Super User

    ด้วยปรากฏว่ามีคนต่างด้าวบางจำพวกซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว และอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร     นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่ประเทศและเพื่อ ความสงบเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรตามเงื่อนไขและระยะเวลา ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร            ...

Read more

ตม.เชียงแสน : ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย(SMCC)

04-02-2561 Hits:1765 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

2 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกับ น.อ.วุฒิชัย ภู่เจริญยศ ผบ.นรข.เขตเชียงราย ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ปปส. ของ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ณ กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบตามลำน้ำโขง อ.เชียงแสน จากนั้นได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง,สภ.เชียงแสน,ตำรวจน้ำ ลาดตระเวนตามลำน้ำโขงเพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง พร้อมกำชับประจำจุดตรวจให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจบุคคลเข้าออกราชอาณาจักร และสิ่งของผิดกฎหมาย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ UN WOMEN

31-01-2561 Hits:1708 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (26 ม.ค.61) เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ให้การต้อนรับ นางมิว่า คาโด้ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก องค์กรเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN WOMEN) ในการเข้าเยี่ยมชมที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงของ และรับฟังบรรยายสรุปการทำงานเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ณ ห้อง ศปก.ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย   ...

Read more

เด็กๆชาวเขาประทับใจ"ตม.ช่วยน้อง ต้านภัยหนาว เด็กๆยิ้มรับผ้าห่มและอุปกรณ์การศึกษา…

24-01-2561 Hits:847 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ตม.เชียงแสน จัดทำโครงการจิตอาสา ช่วยน้องต้านภัยหนาว วันอังคารที่ 23 ม.ค.2561. เวลา 10.00น.พ.ต.อ.ณัชธฤษ ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าราชตำรวจมีจิตรสำนึก เสียสละ และช่วยเหลือชุมชน ในวันนี้ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงเสียง ร่วมกับข้าราชการตำรวจด่านตม.เชียงแสนเดินทางไป ณ รร.ห้วยกุ๊ก และ รร.ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.เชียงราย โดยข้าราชการตำรวจได้ร่วมกันนำคาราวานรถยนต์หลายคันขนผ้าห่ม อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ขึ้นเขาไปบริจาคพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมสันทนาการ ให้เด็กชาวเขา 2โรงเรียน ดังนี้ 1. ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้...

Read more

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และ ยานพาหนะที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (2)

10-01-2561 Hits:950 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุ เสื่อมสภาพ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะที่ชำรุด เสื่อมสภาพ --> ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

Read more

เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2560

28-12-2560 Hits:1223 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2560  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> download : เอกสารการยื่นคำขอมีถิ่น

Read more

เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2560

28-12-2560 Hits:1671 ประกาศ Super User

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2560  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> download : เอกสารการยื่นคำขอมีถิ่น

Read more

ตม.เชียงแสน ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง

05-12-2560 Hits:1185 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 30 พ.ย. 60 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ปลูกข้าว ดำนา ตามโครงการ 9 ตามพ่อ ตม.พอเพียง ณ บริเวณพื้นที่หลังอาคารผู้ต้องกัก ด่าน ตม.เชียงแสน ...

Read more

ตม.เชียงแสน ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง

05-12-2560 Hits:1300 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 29 พ.ย. 60 เวลา 16.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน เก็บผักที่ปลูกไว้ ตามโครงการ 9 ตามพ่อ ตม.พอเพียง นำไปขายที่ตลาดสด อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ตม.เชียงแสน จิตอาสาพัฒนาวัดชุมชน

05-12-2560 Hits:1338 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ันนี้ (22 พ.ย.60) เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดในชุมชน การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีจิตสาธารณะ สร้างประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชนและประชาชนในพิ้นที่ โดยจัดกิจกรรม ณ วัดเชียงคาน ต.สถาน อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ตม.เชียงแสน ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง

05-12-2560 Hits:839 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 16.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน จัดทำแปลงเกษตร ปลูกผักเพิ่มเติมเพื่อนำผลผลิตที่ได้ ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำรวจ ตามโครงการ 9 ตามพ่อ ตม.พอเพียง ณ ที่ทำการด่าน ตม.เชียงของ อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ตม.เชียงแสน เริ่มโครงการ 9 ตามพ่อ ตม.พอเพียง

05-12-2560 Hits:1296 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (1 พ.ย. 60) เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน จัดกิจกรรมปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ตามโครงการ 9 ตามพ่อ ตม.พอเพียง โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ ในวันที่ 16 ต.ค.2560 ตามโครงการ สตม.รวมใจป…

17-10-2560 Hits:1185 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (16 ต.ค.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมกับประชาชนชาวไทย และคนต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ ตามโครงการ สตม.รวมใจปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระองค์ ...

Read more

ตม.เชียงแสน จัดงาน “วันตำรวจ”ประจำปี 2560

17-10-2560 Hits:1300 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (16 ต.ค. 60) พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันตำรวจ ปี 2560 โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ณ ที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ดังนี้ เวลา 07.30 น. กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พระพุทธ, พระพรหม, ศาลตา-ยาย) เวลา 08.00 น. เคารพธงชาติ และ ผกก.ฯ ได้นำข้าราชการตำรวจ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเป็นตำรวจที่ดี กล่าวอุดมคติตำรวจ และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ เวลา 09.30 น. พิธีทางศาสนาอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจ ...

Read more

ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ…

17-10-2560 Hits:1224 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (13 ต.ค. 60) เวลา 16.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ซึ่งมีพิธีทางศาสนา พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์, แสดงพระธรรมเทศนา, สวดธรรมคาถา ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จว.เชียงราย ด้านอำเภอเชียงของ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ…

17-10-2560 Hits:1175 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (13 ต.ค. 60) เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาและตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จว.เชียงราย ด้านอำเภอเชียงของ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรม Kick off การปฏิบัติงานจิตอาสา

17-10-2560 Hits:2055 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (12 ต.ค.2560) เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นตัวแทนด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรม Kick off การปฏิบัติหน้าที่งานจิตอาสาพร้อมกันทั้งจังหวัดเชียงราย ปล่อยแถวจิตอาสาออกทำกิจกรรมทั่วอำเภอชียงแสน ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ

17-10-2560 Hits:925 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (10 ต.ค.2560) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ งานถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ สำนักปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้ว ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : อำนวยความสะดวกคณะคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวล้านช้…

17-10-2560 Hits:1204 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้(9 ต.ค.60) เวลา 16.30 น. งานตรวจบุคคลและพาหนะจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 ด่าน ตม.เชียงแสน ได้อำนวยความสะดวกในการตรวจอนุญาตการเดินทางให้กับคณะคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวล้านช้างแม่โขง ไทย-จีน ปี 60 โดยมีผู้อำนวยการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย, นายอำเภอเชียงของ, หอการค้าจังหวัดเชียงราย รอให้การต้อนรับคณะ ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ

17-10-2560 Hits:576 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (7 ต.ค.60) เวลา 8.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ให้แก่ประขาชนจิตอาสาในงานพิธีฯ ณ หอประชุม รร.เชียงของวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมพิธีบวงสรวงการจัดทำซุ้มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ

17-10-2560 Hits:510 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (6 ต.ค. 60) เวลา 09.09 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีบวงสรวงการจัดทำซุ้มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ.เชียงของ จว.เชียงราย

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา

17-10-2560 Hits:564 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (6 ต.ค.60) เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ด้านอำเภอเชียงแสน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา และด้านอำเภอเชียงของ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิงหทัยรัตน์ จุลศาสตร์ และพ.ต.ท.หญิงอนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 108 รูป โดยเริ่มจากท่าเรือบั๊คถึงวัดหาดไคร้ อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมกิจกรรมในวันออกพรรษา

17-10-2560 Hits:621 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้(5 ต.ค.2560) เวลา 19.30 น.- 21.30 น. พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฏ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ร่วมกิจกรรมในวันออกพรรษา ฟังธรรมเทศนา,ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ณ วัดจำปา บ้านดอนมหาวัน อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : มอบดอกไม้จันทน์

17-10-2560 Hits:456 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (3 ต.ค. 60 ) เวลา 16.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,999 ดอก ซึ่งได้ประดิษฐ์ไว้เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 60 ตามโครงการ ตม.เชียงแสน ทำดีถวายพ่อหลวง กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รวมใจ ถวายพ่อหลวง ให้กับ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์และ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักอาศัย แฟลตขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น

19-09-2561 Hits:34 ประกวดราคา Super User

ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักอาศัย แฟลตขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) จานวน 1 หลัง พร้อมถมดิน ของด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> PDF ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง --> PDF เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร พร้อมครุภัณฑ์ จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือบั๊ค จา…

19-09-2561 Hits:36 ประกวดราคา Super User

ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร พร้อมครุภัณฑ์ จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือบั๊ค จานวน 1 หลัง ของด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> PDF ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง --> PDF เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

Read more

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพ…

21-06-2561 Hits:1364 ประกวดราคา Super User

ประกาศด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว และกำแพงกันดินรอบอาคารที่ทำการ และอาคารควบคุมคนต่างด้าว ด่าน ตม.เชียงแสนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ --> เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

Read more

การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร

15-02-2561 Hits:1473 ประกาศ Super User

    ด้วยปรากฏว่ามีคนต่างด้าวบางจำพวกซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว และอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร     นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่ประเทศและเพื่อ ความสงบเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรตามเงื่อนไขและระยะเวลา ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร            ...

Read more

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และ ยานพาหนะที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

10-01-2561 Hits:1319 ประกวดราคา Super User

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุ เสื่อมสภาพ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะที่ชำรุด เสื่อมสภาพ --> ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

Read more

เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2560

28-12-2560 Hits:1671 ประกาศ Super User

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2560  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> download : เอกสารการยื่นคำขอมีถิ่น

Read more

(เพิ่มเติม) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินรอบอาคารที่ทำการ

08-11-2560 Hits:1288 ประกวดราคา Super User

ประกาศด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว และกำแพงกันดินรอบอาคารที่ทำการ และอาคารควบคุมคนต่างด้าว ด่าน ตม.เชียงแสนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว-เพิ่มเติม --> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว-เพิ่มเติม

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินรอบอาคารที่ทำการ

27-10-2560 Hits:1283 ประกวดราคา Super User

ประกาศด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว และกำแพงกันดินรอบอาคารที่ทำการ และอาคารควบคุมคนต่างด้าว ด่าน ตม.เชียงแสนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว --> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว

Read more

เผยแพร่การจ้ดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

17-10-2560 Hits:1313 ประกวดราคา Super User

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เผยแพร่การจ้ดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Read more

ปรับภูมิทัศน์อาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ

25-08-2560 Hits:1360 ประกวดราคา Super User

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

Read more

ปรับภูมิทัศน์ปูตัวหนอนและปลูกต้นไม้

25-08-2560 Hits:1508 ประกวดราคา Super User

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการปรับภูมิทัศน์ปูตัวหนอนและปลูกต้นไม้ ตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

Read more

ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดทำสนามเด็กเล่น

25-08-2560 Hits:1188 ประกวดราคา Super User

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการจัดทำสนามเด็กเล่น ตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

Read more

ตารางวงเงินงบประมาณและคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร

15-05-2560 Hits:1429 ประกวดราคา Super User

ตารางวงเงินงบประมาณและคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

การจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์โดยสาร

15-05-2560 Hits:1428 ประกวดราคา Super User

การจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์โดยสาร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน (ดีเซล)

15-05-2560 Hits:1883 ประกวดราคา Super User

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน (ดีเซล) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (รถยนต์ 1 คัน)

29-08-2559 Hits:1920 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๑ รายการ >>อ่านรายละเอียด PDF

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

29-08-2559 Hits:2337 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๕๐ รายการ

Read more

พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน

      หากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ สามารถแจ้ง/ร้องเรียนได้โดยตรงที่ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน โทร 081-9536356

      ส่วนการแจ้งรายละเอียด ข้อร้องเรียนทั่วไป หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถคลิกในช่อง "ติดต่อเรา" แล้วพิมพ์รายละเอียดและข้อมูลให้ติดต่อกลับ

 

Visitors Counter

00242574
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
205
169
779
240939
2019
4420
242574

Your IP: 54.82.79.137
2018-11-15 23:40