กิจกรรม ด่าน ตม.เชียงแสน

23-09-2565 Hits:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

กิจกรรม ด่าน ตม.เชียงแสน วันพฤหัสที่ 22 ก.ย.65 1.การแสดงมุทิตาจิต   เวลา 14.00 น.พ.ต.อ.มณุวัฒน์  กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบ พล.ต.ต.ชินวิช  วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย เพื่อแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565   2."การให้ประชาชนได้รับความสะดวก ภายใต้ความมั่นคง"  เวลา 16.00 น.พ.ต.อ.มณุวัฒน์  กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ(บ้านสบรวก) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ(บ้านสบรวก) โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยภาคีเครือข...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน: มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุ…

23-09-2565 Hits:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 20 ก.ย.65 ด่าน ตม.เชียงแสน โดย ⯑เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ตร. และเงินรางวัลบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้       - มอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตแก่ ร.ต.ท.หญิง ภาพร  แก้วนารี รอง สว.(อก.) ด่าน ตม.เชียงแสน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด       -มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 12 นาย       - ประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น ...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมประชุมพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนการค้า และด่านพรมแดน ด้าน สปป.ลาว

23-09-2565 Hits:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 19 ก.ย. 65  ⯑เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมประชุมพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนการค้า และด่านพรมแดนด้าน สปป.ลาว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ 4 เพื่อซักซ้อมหัวข้อการเจรจาการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า และเสนอขอให้ทางการ สปป.ลาว เปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า ⯑เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน  ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้า และด่านพรมแดนด้าน สปป.ลาว  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ นำโดย นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เข้า...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และคณะผู้บริหารฯ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับ ฝ่าย ตม.สาธารณ…

23-09-2565 Hits:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 13 ก.ย.65 เวลา 17.00 น. ด่าน ตม.เชียงแสน  โดย พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับ พันโท อนุสอน อุทะไกรสอน หัวหน้าด่าน  ตม.สากลสามเหลี่ยมคำ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำ ด่าน ตม.สากลสามเหลี่ยมคำ  ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในกิจการด้านความมั่นคงชายแดน  เพื่อให้การประสานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแสวงหาความร่วมมือในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ณ จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ (บ้านสบรวก) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย   ...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และคณะผู้บริหารฯ  ให้การต้อนรับคณะกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเ…

23-09-2565 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 12 ก.ย.65 เวลา 17.30 น. ด่าน ตม.เชียงแสน โดย พ.ต.อ.มณุวัฒน์  กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับ Ms.Lisa A. Buzenas Consul General Consulate General   of the United States of America Chiang Mai, Thailand และ Mr.Andrew Leahy Consul Political, Economic, and Public Affairs Consulate General of the United States of America Chiang Mai, Thailand ในโอกาสเดินทางมาเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ปัญหาการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนและเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงาน ณ โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เด้น รีเวอร์ฟร้อน อ.เชียงของ.จ.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : รับตัวคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานเมืองต้นผึ้ง สปป.ลาว และได้ร้องขอความช่วยเห…

23-09-2565 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันนี้ (17 ก.ย. 2565) เวลาประมาณ 14.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์  กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน , พ.ต.ท.หญิง กัญญาวรัตน์ จุลศาสตร์ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน  ,พ.ต.ท.ณัฐวัตร  มิตรคุณ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ ชุดสืบสวนปราบปราม ด่าน  ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ รับตัวคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานเมืองต้นผึ้ง สปป.ลาว และได้ร้องขอความช่วยเหลือ กลับเข้ามายังประเทศไทย จำนวน 3 ราย (ช.1,ญ.2)และได้สอบปากคำ น.ส.ปิยธิดา ฐานะ  อายุ 33 ปี สัญชาติไทย,น.ส.ลัดดา จันดาเวียง  อายุ 40 ปี สัญชาติไทย และนายฉับพรรณรังสี มายูร  อายุ 32 ปี สัญชาติไทย คนไทยถูกหลอกไปทำงานเมืองต้นผึ้ง สปป.ลาว โดยทั้ง 3 ราย ได้ให้รายละเอียดดังนี้ - ทั้ง 3 ราย ได้ลักลอบเดิ...

Read more

“ ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2547 และฉบับใหม่ “

19-09-2565 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.ต.อนุชา รมยนันท์ รอง ผบช.สกพ.รรท.ผบช.สง.ก.ตร. เรื่อง สิ่งใหม่ในร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ในส่วนของคณะกรรมการต่างๆ ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่ - Facebook https://www.facebook.com/PoliceRadio - Youtube https://youtu.be/Dc65MsPHAk8

Read more

ชุดสืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.เชียงแสน ออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ

16-09-2565 Hits:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

⯑จับหนุ่มจีน ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย⯑     เมื่อวันที่ 15 ก.ย.65     ชุดสืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.เชียงแสน ออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522  และการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เวลา 15.30 น. จับกุมชาย สัญชาติจีน อายุ 22 ปี สัญชาติ จีน        โดยกล่าวหาว่า 1”เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต     2.“ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด” อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕(๑) พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558      3. “ฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตาม ม.9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548”       สถานที่จับกุม บนถนนสาธารณะ บ้านห้วยเกี๋ยง ม.8 ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นข้ามพรมแดน WWF ระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่าย สปป…

16-09-2565 Hits:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2565 พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง กัญญาวรัตน์ จุลศาสตร์ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง ชดาษา ตนะทิพย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน           เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้ามพรมแดน ระหว่างอำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงแก่น จว.เชียงราย ราชอาณาจักรไทย และ เมืองต้นผึ้ง เมืองห้วยทราย และเมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เด้น ริเวอร์ฟร้อนท์ อ.เชียงของ จว. เชียงราย โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายไทย และนายสุนันทา จุนละมนี รองอธิบดีกรมตรวจตราป่าไม้ เป็นประธานฝ่ายลาว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 83 คน (ไท...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน: นำข้าราชการตำรวจในสังกัดดำเนินการทดสอบสมรรภาพร่างกาย ครั้งที่ 3 ประจ…

16-09-2565 Hits:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 14 ก.ย.65 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565 ณ บริเวณหน้าที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย และบริเวหน้าอาคารที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีการคัดกรองและประเมินสุขภาพก่อนการทดสอบร่างกาย จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด่านควบคุมโรคพรมแดนเชียงของ และเจ้าหน้าที่จาก รพ.เชียงแสน ดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน: จับกุม ต่างด้าวสัญชาติลาว  over stay จำนวน 1 ราย

14-09-2565 Hits:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

    เมื่อวันที่ 9 ก.ย.65 เวลาประมาณ 11.30 น. ชุดสืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกับเจ้าหน้างานตรวจฯ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 จับกุมนางนู มีวิไล อายุ 69 ปี สัญชาติลาว ที่อยู่บ้านสายน้ำทิพย์ เมืองนาแล แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว ถือบัตรผ่านแดนชั่วคราว ข้อหา "เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (overstay 27 วัน) "      สถานที่จับกุม บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่  4 ม.9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย      บันทึกจับกุมนำส่ง พงส.สภ.เชียงของ เพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไป   ...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน ด้าน สปป…

14-09-2565 Hits:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 8 ก.ย.65 เวลา 13.30 น.  พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง ชดาษา ตนะทิพย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมประชุมศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเชียงราย วาระพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน ด้าน สปป.ลาว โดยมี นายภาสกร  บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ในการนี้มี นายพินิจ แก้วจิตทองคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย   ...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

14-09-2565 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

⯑⯑⯑⯑⯑⯑⯑⯑⯑⯑⯑  วันที่ 7 ก.ย.65 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติและเงินรางวัลบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 6 ราย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป ดังนี้       - ประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น  ด่าน ตม.เชียงแสน  ประจำเดือน  เมษายน -กรกฎาคม 2565 รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 นาย        โดยดำเนินการด้วยวิธีการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนายร่วมคัดเลือก ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.เชียงราย ครั้งที่ 11/2565

14-09-2565 Hits:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 6 ก.ย.65 เวลา 08.30 น.  ด่าน ตม.เชียงแสน โดย พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.เชียงราย ครั้งที่ 11/2565 เพื่อหารือและประสานการปฏิบัติ  โดยได้แจ้งในที่ประชุมให้สถานีตำรวจในพื้นที่ ได้แก่ สภ.เชียงแสน ,สภ.บ้านแซว ,สภ.เชียงของ,สภ.บุญเรือง ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ 0029.843/ว17 ลง 26 มิ.ย.64 กรณีผู้ต้องหาต่างชาติ หากได้รับการประกันตัวในชั้นศาลให้พนักงานสอบสวนแจ้ง ด่าน ตม.เชียงแสน เพื่อชี้แจงต่อศาลถึงมาตรฐานห้องกักของ ด่าน ตม.เชียงแสน เพื่อจักได้นำผู้ต้องหามาควบคุมยังห้องกักของ ด่าน ตม.เชียงแสน ตามแนวทางหนังสือดังกล่าว โดยมี พล.ต.ต.ชินวิช  วิชัยธนพัฒน์  ผบก.ภ.จว.เชียงราย เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประช...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน: ประชุมถ่ายทอดนโยบายผู้บังคับบัญชาและกำชับการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชกา…

14-09-2565 Hits:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

 วันที่ 5 ก.ย.65 เวลา  13.30 น.  พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน ประชุมมอบนโยบายและถ่ายทอดข้อสั่งการของ สตม. ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ ข้อสั่งการ บก.ตม.5 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพแก่ข้าราชการตำรวจ ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้อง ศปก.ด่าน ตม.เชียงแสน ภายใต้หลัก D-M-H-T-T-A และ social distancing โดยกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ดังนี้ 1.กำชับให้งานตรวจบุคคลและพาหนะคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ณ จุดตรวจบุคคลเข้า-ออก ราชอาณาจักรรวมถึงการ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน: ตรวจยึดอาวุธปืน สงคราม เอ็ม 16  จำนวน 1 กระบอก 

13-09-2565 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.65  ชุดสืบสวนปราบปราม ด่าน  ตม.เชียงแสน บูรณาการร่วมกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ ออกตรวจปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปราม สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ รายละเอียดดังนี้  - เวลา 11.00 น. ชุดสืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.เชียงแสน บูรณาการร่วมกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ ตรวจยึด 1.ปืนเล็กสั้น M16 คาร์ไบด์ ขนาด 5.56 มม. จำนวน 1 กระบอก แยกชิ้นส่วนประกอบ ดังนี้ (1. โครงปืนส่วนบนพร้อมลำกล้อง 2. โครงปืนส่วนล่าง หมายเลขปืน SERIAL 014420    3. ลูกเลื่อนพร้อมเข็มยิง   4. คันรั้งลูกเลื่อน  5. ซองบรรจุกระสุน ขนาด 30 นัด  6. ซองบรรจุกระสุน ขนาด 20) โดยกล่าวหาว่า “มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด นอกจ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน รับการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญจาก พล.ต.อ.มนตรี  ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.รร…

13-09-2565 Hits:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

  วันที่ 30 ส.ค.65 เวลา 14.30 น. พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ และติดตามผลการปฏิบัติราช ด่าน ตม.เชียงแสน โดยมี พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.ตม.5 และ พ.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์ นาคชาติ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ  และหน่วยบูรการข้างเคียง เช่น ตชด.,ทท.,ทหารพราน ,นรข.,ด่านศุลกากรเชียงของ ,ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ,ด่านอาหารและยา,ด่านตรวจพืชเชียงของ,ด่านกักกันสัตว์,ด่านตรวจสัตว์ป่า,แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ที่ปฏิบัติงานร่วมในพื้นที่ชายแดนร่วมตั้งแถวต้อนรับ จากนั้นได้ประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนงานจเรตำรวจ/งานสืบสวน แ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ตรวจสอบการแจ้งที่พักอาศัยของบุคคลต่างด้าว และ ปชส.ม.37 และ ม.38  และตรว…

13-09-2565 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

พ.ต.อ.มณุวัฒน์  กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิบัติ โดย พ.ต.ท.หญิง กัญญาวรัตน์  จุลศาสตร์ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย จนท.ชุดสืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.เชียงแสน ออกตรวจสถานที่พักอาศัยของบุคคลต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการมั่วสุมกระทำผิดกฎหมายของคนต่างด้าว และป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยตรวจสอบโรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ ฯลฯ        ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด จึงได้ ปชส. การแจ้งที่พักฯ ตาม ม.37 และ ม.38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหากมีปัญหาหรือพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้งข่าวสารในห้องประชาคมข่าว ด่าน ตม.เชียงแสน   ⯑มอบหมาย จนท...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน: ออกปฏิบัติการตามแผนป้องกัน ปราบปราม สกัดกั้น การลักลอบเข้าเมืองฯ /การค้า…

13-09-2565 Hits:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

     เมื่อวันที่ ห้วงเดือน ส.ค.65  ชุดสืบสวนปราบปราม ด่าน  ตม.เชียงแสน บูรณาการร่วมกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ ออกตรวจปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปราม สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ รายละเอียดดังนี้  -  ชุดสืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.เชียงแสน บูรณาการร่วมหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตรวจสอบ อาคารก่อสร้างหรือแหล่งทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่ อ.เชียงของ และ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย       ผลการตรวจสอบ  -พบคนต่างด้าว มีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานถูกต้อง          ไม่พบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นแต่อย่างใด   ...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ…

13-09-2565 Hits:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 12 ส.ค.65 ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ดังนี้   ⯑เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับข้าราชการและประชาชน โดยมีนายวิรุฬห์  สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก ที่ทำการอำเภอเชียงของ จ.เชียงราย   ⯑เวลา 17.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน น...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน รับการตรวจราชการจาก คณะตรวจราชการ กต.8 จต.

13-09-2565 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 11 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ตั้งแถวรับการตรวจราชการจากคณะตรวจราชการ กต.8 จต. ประจำปี พ.ศ.2565 นำโดย พ.ต.อ.ชูศักดิ์ ขนาดนิด รอง ผบก.กต.8 โดยตรวจตามแบบตรวจราชการ ตร. ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการทั่วไป ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ด้านการบริการคนเข้าเมือง การตรวจราชการตามนโยบาย ตร. และข้อสั่งการของ ตร. ตรวจสอบการฝึกการแสดงท่าฝึกบุคคลมือเปล่า ท่าพระราชทาน จากนั้น ด่าน ตม.เชียงแสน ได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติตามแบบตรวจให้คณะฯ รับทราบ โดยผลการตรวจราชการของ ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ คณะตรวจราชการ กต.8 จต. ได้ให้คำแนะ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมรับตัวคนไทย ที่ขอรับการช่วยเหลือจากการ ถูกหลอกไปทำงานที่ สปป.ลาว กลับ…

13-09-2565 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 11 ส.ค.65 ด่าน ตม.เชียงแสน โดย ⯑ เวลา 16.50 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง กัญญาวรัตน์ จุลศาสตร์ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน , พ.ต.ท.ณัฐวัตร มิตรคุณ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบุคคลและพาหนะ รับตัว นายศุภชัย เกศหิรัญกนกกุล อายุ 35 ปี ที่ร้องขอความช่วยเหลือจากการถูกหลอกไปทำงานในเขตพื้นที่เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยได้ประสานการช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวผ่านกลไกความร่วมมืองานความมั่นคงระหว่างชายแดนกับคณะกรรมการเฉพาะกิจช่วยเหลือบุคคล โดยส่งตัวผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือให้กับฝ่ายไทย จากจุดผ่านแดนสากลสามเหลี่ยมคำ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยรับตัว ณ จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทอ...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรมทำบุญวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และรับมอบนโยบายการตรวจราชการจาก ก…

13-09-2565 Hits:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 10 ส.ค.65 ด่าน ตม.เชียงแสน โดย ⯑เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรมวันทำบุญวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงของ ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และมอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง เฌอมินทร์ โชติพรรังสรรค์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมทำบุญวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงแสน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้มอบเงินสนับสนุนแก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม โดยเป็นการแสวงหาความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ต้อนรับคณะทีมสหวิชาชีพสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์จังหวัดเชีย…

13-09-2565 Hits:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 6 ส.ค.65 เวลา 12.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.ณัฐวัตร มิตรคุณ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบุคคลและพาหนะ ได้ต้อนรับ นางสุปราณี สมนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และคณะทีมสหวิชาชีพทำหน้าที่สัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานฯ โดย ด่าน ตม.เชียงแสน ได้บรรยายสรุปภารกิจของ ด่าน ตม.เชียงแสน สถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่รับผิดชอบ และการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกให้ไปทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ณ ห้องประชุมจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ (บ้านสบรวก)...

Read more

รับฟังและติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.เรื่อง สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร…

12-09-2565 Hits:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

รับฟังและติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.เรื่อง สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/PoliceRadio Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ha9Gm7qAm2k

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าหารือกับผู้พิพากษาและอัยการ เพื่อหารือประเด็นด้านกฎหมาย และประชุม…

05-08-2565 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

 วันพุธที่ 3 ก.ค.65 ด่าน ตม.เชียงแสน โดย ⯑️เวลา10.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ณัฐวัตร มิตรคุณ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้เข้าพบ นายไพฑูรย์ โชติชัยพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง และ ร.ต.อ.ยงยุทธ ไชยชมภู อัยการจังหวัดเทิง เพื่อหารือประเด็นคนต่างด้าวสัญชาติจีนลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและได้รับการประกันตัวในชั้นศาล โดยได้หลบหนีประกันเป็นจำนวนมากเข้าสู่วงจรของกลุ่มบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์จากคนต่างด้าวที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี ซึ่งการเข้าพบบุคลากรด้านยุติธรรมของ ด่าน ตม.เชียงแสนในครั้งนี้เพื่อสกัดการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคดังกล่าว และให้กระบวนการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบรรลุผลในทุกขั้นตอนไม่สิ้นเปลืองงบประมา...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน:ออกปฏิบัติการตามแผนป้องกันปราบปราม สกัดกั้น การลักลอบเข้าเมืองฯ /การค้ามน…

05-08-2565 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

 วันที่ 30  ก.ค. 65 เวลา 06.00 น. ชุดสืบสวนปราบปราม ด่าน  ตม.เชียงแสน บูรณาการร่วมกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ ออกตรวจปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปราม สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ รายละเอียดดังนี้มมาตรา ๓๕(๑) พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558                 ๓. “ฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตาม ม.9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ”พ.ศ.2548               สถานที่จับกุม บริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปงของเหนือ ม.10 ต.เเม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย               นำตัวส่ง พงส.สภ.บ้านแซว ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อ   https://www.chiangraireport.com/25536/ https://www.talknewsonline.com/481666/ https://northernnewsthai...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั…

05-08-2565 Hits:61 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 28 ก.ค.65 ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ดังนี้   ⯑เวลา 06.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีทางพุทธศาสนาทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์ ร่วมกับข้าราชการและประชาชน และได้ร่วมพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของผ่นดิน โดยมีนายวิรุฬห์  สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ.เชียงชอง จ.เชียงราย   ⯑เวลา 10.00. น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาศาสนสถาน เพื่อบำพ็ญกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจราชการคณะตรวจราชการ กต.8 จต.

05-08-2565 Hits:64 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 25 ก.ค.65 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจตำรวจในสังกัด ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการคณะตรวจราชการ กต.8 จต. ในวันที่ 11 ส.ค.65 โดยให้มีความพร้อมของแฟ้มข้อมูลตามแบบตรวจฯ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ และเตรียมรับการทดสอบการฝึก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผ่านการประชุมทางไกล zoom meeting ณ ห้องประชุม ศปก.ด่าน ตม.เชียงแสน   ...

Read more

าน ตม.เชียงแสน "จับหนุ่มสาวแดนมังกร ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย"

05-08-2565 Hits:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ 25 ก.ค. 2565 เวลา 20.00 น.   ชุดสืบสวนด่าน ตม.เชียงแสน บูรณาการร่วม ชป.ข่าว กกล.ผาเมือง,นรข.เขตเชียงราย และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ปฏิบัติการตามแผนป้องกัน ปราบปราม สกัดกั้น การลักลอบเข้าเมืองฯ /การค้ามนุษย์ จับกุมต่างด้าวสัญชาติจีน จำนวน 10 ราย                สถานที่จับกุมบริเวณช่องทางธรรมชาติใกล้โกดังเก็บสินค้าบริษัทเกวลี ม.9 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย               นำตัวส่ง พงส.สภ.เชียงแสน ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป   ...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจค้นและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ห้องควบคุมผู้ต้อง…

05-08-2565 Hits:61 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 18 ก.ค.65 เวลา 13.30 น.  พ.ต.อ.มณุวัฒน์  กอสนาน ผกก.ด่าน ตม. เชียงแสน พร้อมดัวย พ.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์  นาคชาติ  รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.ณัฐวัฒน์  มิตรคุณ  สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง จารุวรรณ วงศ์สุวรรณ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติจู่โจมเข้าตรวจค้นห้องกักผู้ต้องกักสำคัญชาวอุยกูร์ โดยเมื่อเวลา 14.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์  กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้นำเข้าตรวจค้น พร้อมจัดกำลังชุดปฏิบัติการตรวจค้นห้องควบคุมผู้ต้องกักรายสำคัญ และห้องควบคุมผู้ต้องกักสัญชาติอื่น รวมถึงตรวจตราบริเวณโดยรอบอาคารควบคุมผู้ต้องกัก   ผลการตรวจค้นไม่พบวัตถุอันตราย ที่อาจจะสุ่มเสี่ยงเป็นวัตถ...

Read more

ตรวจเข้ม สแกนพื้นที่"

05-08-2565 Hits:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อ 17 ก.ค.65  ด่าน ตม.เชียงแสน จับ  5 คนไทย ณ ไร่ปลูกข้าวโพด ใกล้านอาการครัวไท  ม.1 อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย   ข้อหา : เดินทางเข้ามาและออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ผ่านตามช่องทางตรวจคนเข้าเมืองฯ ข้อหา : ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  หรือ ผวจ. ฯ  ข่อหา : ฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตาม ม.9  แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548  

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน: ประชุมงานสืบสวนฯ เพื่อกำชับการปฏิบัติตามข้อสั่งการ ผบช.สตม.และ ผบก.ตม.5 …

05-08-2565 Hits:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.65  ⯑เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์  กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง กัญญาวรัตน์ จุลศาสตร์ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.ณัฐวัตร  มิตรคุณ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ประชุมกำชับการปฏิบัติของ จนท.สืบสวนปราบปราม ตาม ว0 ผบช.สตม.และ ผบก.ตม.5 ดังนี้ 1.  เกาะติดพื้นที่      ตามที่ได้มีการแบ่งพื้นที่ให้กับชุดสืบสวนฯ โดยให้รวบรวมข้อมูลสำคัญในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานภาครัฐ/ เอกชน /ผู้นำชุมชนในพื้นที่โดยจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อประสานงานด้านการข่าวไปแล้วนั้น.ให้ทำการตรวจสอบ ในพื้นที่ของตนเอง โดยเฉพาะแหล่งพักพิง แหล่งกบดานคนต่างด้าวในพื้นที่ 2 อำเภอ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีผลการตรวจอย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง  รอ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน บูรณาการร่วมฯ ตรวจยึดยาบ้า 3,000,000 เม็ด

05-08-2565 Hits:61 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 12 ก.ค. 65 เวลา 11.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ  ด่าน ตม.เชียงแสน บูรณาการร่วมกับ หน่วยความมั่นคงในพื้นที่และ นรข.เขตเชียงราย ร่วมตรวจยึด ตามพ.ร.บ.ยาเสพติด ในเขตพื้นที่ สภ.เชียงแสน  รายละเอียดดังนี้       พร้อมของกลาง  1. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1.(ยาบ้า) ลักษณะเม็ดกลมแบนสีแดง-ปนเขียว ประทับตราอักษรภาษาอังกฤษ (wy) จำนวน 3,000,000 เม็ด      2.รถยนต์กระบะยี่ห้อ นิสสัน นาวาร่า สีเทา ทะเบียน ถม 2039 กทม.       โดยกล่าวหาว่า  1.มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย         สถานที่จับกุม บริเวณช่องทางธรรมชาติ หมู่บ้านสบยาบ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จว.เชี...

Read more

รับตัวคนไทยที่ร้องขอความช่วยเหลือจากการถูกหลอกไปทำงานในเขตพื้นที่เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว …

05-08-2565 Hits:68 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 11 ก.ค.65   ⯑ เวลา  10.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์  กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ณัฐวัตร มิตรคุณ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน  และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบุคคลและพาหนะ  ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง อำเภอเชียงแสน รับตัวคนไทยที่ร้องขอความช่วยเหลือจากการถูกหลอกไปทำงานในเขตพื้นที่เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว  และผู้แทนฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่ร่วมรับตัว หญิงไทย 1 ราย โดยได้ประสานการช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวผ่านกลไกความร่วมมืองานความมั่นคงระหว่างชายแดนกับคณะกรรมการเฉพาะกิจช่วยเหลือบุคคล โดยส่งตัวผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือให้กับฝ่ายไทย จากจุดผ่านแดนสากลสามเหลี่ยมคำ  เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยรับตัว ณ จุดผ่านแดนถาว...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน: ประชุมถ่ายทอดนโยบายผู้บังคับบัญชาและกำชับการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชกา…

05-08-2565 Hits:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

 วันที่ 6 ก.ค.65 เวลา 14.00 น.  พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน ประชุมมอบนโยบายและถ่ายทอดข้อสั่งการของ สตม. และข้อสั่งการในการประชุมบริหารราชการ บก.ตม.5 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.65  ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพแก่ข้าราชการตำรวจ ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้อง ศปก.ด่าน ตม.เชียงแสน ภายใต้หลัก D-M-H-T-T-A และ social distancing โดยกำชับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ดังนี้ 1.กำชับให้งานตรวจบุคคลและพาหนะคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ณ จุดตรวจบุคคลเข้า-ออก ราชอาณาจักรรวมถึงการปฏิเสธการเข้าเมืองผู้ที่อาจจะเข้ามากระทำผ...

Read more

วันที่ 5 ก.ค.65 ด่าน ตม.เชียงแสน โดย ⚠️ เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เ…

05-08-2565 Hits:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 5 ก.ค.65 ด่าน ตม.เชียงแสน โดย  ⚠️ เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางเข้าพบ คณะเจ้าหน้าที่ ตม.สปป.ลาว  ประกอบด้วย ท่าน  พ.ท.สมปอง  สิลิปันยา รองหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบ แขวงบ่อแก้ว , ท่าน พ.ท.สอนเพ็ด  ฟองสมุด หัวหน้าแผนกตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการป้องกันความสงบ แขวงบ่อแก้ว ,พ.ท.สุลิยะ  สิงวิไซ รองหัวหน้าแผนกตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการป้องกันความสงบ แขวงบ่อแก้วณ ห้องประชุมขัวมิตรภาพ 4 ห้วยทราย   เพื่อหารือข้อราชการและประสานขอความอนุเคราะห์ติดตามตัวผู้ต้องหาสำคัญ สัญชาติจีน  ซึ่งเดินทางออกจากไทยไป สปป.ลาว เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 เวลา 13.270น. ผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทอง...

Read more

สแกนพื้นที่เข้ม" จับ 7 หนุ่มแดนมังกร ลักลอบเข้าเมือง พร้อมผู้นำพา"

05-08-2565 Hits:56 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

  วันที่ 4 ก.ค.65   - เวลา 14.30 น. ชุดสืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกับ จนท.ทหารพราน 3106 และหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ จับกุม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จำนวน 8 ราย ดังนี้ 1. จับกุมชายไทย 1 อายุ 69 ปี       โดยกล่าวหาว่า "กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการอุปการะช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้พ้นจากการจับกุม" จับคนสัญชาติ จีน 7 คน      โดยกล่าวหาว่า    1.เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต      2.ฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตาม ม.9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548       สถานที่จับกุม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงช่องทางธรรมชาติบ้านปากอิงใต้ หมู่ 16 ต.ศรีดอ...

Read more

ทำทันที" ด่าน ตม.เชียงแสน สแกนพื้นที่เข้ม เร่งจับกุม ใน 1 สัปดาห์ ดังนี้ 

05-08-2565 Hits:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

"  ⚠️จับกุมตามหมายจับ    เป็นชายไทย 3 ราย  ⚠️จับกุมสาวลาว overstay 1 ราย   จับกุมหนุ่มลาว ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง 2 ราย ⚠️จับกุม หนุ่มมาเลย์ ลักลอบเข้าเมือง  1 ราย ⚠️จับกุมชายไทย ไม่เดินทางเข้า-ออก ตามข่องทางที่กำหนด 1 ราย ⚠️จับกุมคดียาเสพติด 1 ราย   ...

Read more

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย…

30-07-2565 Hits:57 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Read more

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน

Queue Online  

      หากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ สามารถแจ้ง/ร้องเรียนได้โดยตรงที่ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน โทร 0819545652

      ส่วนการแจ้งรายละเอียด ข้อร้องเรียนทั่วไป หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถคลิกในช่อง "ติดต่อเรา" แล้วพิมพ์รายละเอียดและข้อมูลให้ติดต่อกลับ

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00864888
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1401
361
4151
853357
6104
17934
864888

Your IP: 3.236.52.68
2022-10-07 13:45