ด่าน ตม.เชียงแสน ตรวจ ATK ข้าราชการตำรวจก่อนปฏิบัติหน้าที่ , พ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่ทำกา…

18-01-2565 Hits:9 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

ด่าน ตม.เชียงแสน ตรวจ ATK ข้าราชการตำรวจก่อนปฏิบัติหน้าที่ , พ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่ทำการและที่พักอาศัย และสุ่มตรวจหาสารเสพติดข้าราชการตำรวจในสังกัด 1.) เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์ นาคชาติ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง จารุวรรณ วงศ์สุวรรณ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ดำเนินกิจกรรม ดังนี้            -ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบาย ตร. ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ            - ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงของ และบริเวณโดย...

Read more

กิจกรรม ด่าน ตม.เชียงแสน ประจำวันศุกร์ ที่ 14 ม.ค.65

18-01-2565 Hits:9 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

ศุกร์ ที่ 14 ม.ค.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร (รอง ผกก.- สว.) เข้าพบ น.ท.ธนชัย รอดทัศนา หน.สน.เรือเชียงของ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 และแนะนำคณะผู้บริหาร ระดับ รอง ผกก.-สว. ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือข้อราชการด้านความมั่นคงในพื้นที่ และเพื่อแสวงหาความร่วมมือ บูรณาการการปฏิบัติเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดเกี่ยวกับลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทำผิดอื่นๆ ตามแนวชายแดนลำน้ำโขง ให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป   ...

Read more

กิจกรรม ด่าน​ ตม.เชียงแสน​ ประจำวันพฤหัสบดีที่​ 13 ม.ค.65

18-01-2565 Hits:9 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

1.) เวลา 09.11 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงราย โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ วัดสบสม บ้านสบสม หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 2) พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร (รอง ผกก.-สว.) เข้าพบผู้บริหารจังหวัดเชียงราย เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 และเพื่อให้ปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้           เวลา 15.00 น. เข้าพบ นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย           เวลา 15.30 น. เข้าพบ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ...

Read more

กิจกรรม ด่าน​ ตม.เชียงแสน​ ประจำวันพฤหัสบดีที่​ 6 ม.ค.65

18-01-2565 Hits:7 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

1) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร (รอง ผกก.-สว.) เข้าพบ พ.ต.อ.สุทัศน์ ชัยมงคล ผกก.สภ.บุญเรือง เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 และแนะนำคณะผู้บริหาร รอง ผกก. และ สว. ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2) เวลา 14.30 น. ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์ นาคชาติ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อตมด้วย พ.ต.ท.หญิง กัญญาวรัตน์ จุลศาสตร์ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมเฝ้าฟังการประชุมหารือแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ศปก.ด่าน ตม.เชียงแสน 3) เวลา 10.00 -15.00 น. ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน...

Read more

กิจกรรม ด่าน​ ตม.เชียงแสน​ ประจำวันพุธที่​ 5 ม.ค.65

07-01-2565 Hits:29 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

1) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร (รอง ผกก.- สว.) เข้าพบ น.อ.จิรัฎฐ์ ผูกทอง ผบ.นรข.เขตเชียงราย เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 และหารือข้อราชการด้านความมั่นคงในพื้นที่ 2) เวลา 11.00 น. เข้าพบ พ.ต.อ.ถนัด ชุ่มมะโน ผกก.สภ.เชียงแสน เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 และแนะนำคณะผู้บริหาร รองผกก. และ สว. ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) เวลา 14.00 น. เข้าพบ พ.ต.อ.เจษฎา จุโฑปมา ผกก.สภ.เชียงของ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 และแสดงความขอบคุณความร่วมมืออันดีตลอดปีที่ผ่านมาระหว่าง สภ.เชียงของ กับ ด่าน ตม.เชียงแสน 4) เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียง...

Read more

ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤต และร่วมประชุมคณะผู้บร…

07-01-2565 Hits:23 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

4 ม.ค.2565 ด่าน ตม.เชียงแสน โดย ⯑เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีกุศลจิตสำคัญร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยฉุกเฉิน และสำรองโลหิตในคลังธนาคารเลือดให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ พร้อมนี้ ได้บริจาคเงินจาก "กองบุญ ด่าน ตม.เชียงแสน” จำนวน 2,000 บาท ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะชนต่อไป ⯑เวลา 14.00 น. ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน (รอง ผกก.-สว.) ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของผู...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน: ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัด หน่วยบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565…

07-01-2565 Hits:18 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ออกตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดสกัด หน่วยบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ดังนี้ วันที่ 1 ม.ค.65 เวลา 14.00 น.     แยกบ้านท่าเจริญ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย วันที่ 2 ม.ค.65 เวลา 12.00 น.      จุดบริการร่วมบ้านป่าสักน้อย ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย วันที่ 3 ม.ค.65 เวลา 11.00 น. จุดบริการเทศบาลเวียงเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย และเวลา 13.00 น.     ตรวจจุดตรวจท่าเรือบั๊คบ้านหัวเวียง ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย และตรวจช่องทางธรรมชาติ บ้านหัวเวียง ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง ให้กับเจ้าหน้า...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและติดตามการ…

07-01-2565 Hits:24 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

31 ธ.ค.64 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ณัฐวัตร มิตรคุณ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมต้อนรับ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในโอกาสเดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จุดตรวจบูรณาการร่วมของหน่วยงานความมั่นคง รวมถึงจุดสกัด จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน ณ บ้านห้วยเย็น หมู่ 7 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย และได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในห้วงเทศกาลปีใหม่ปี 2565 โดยมีตัวแทนผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเป็นผู้รับมอบสิ่งของบำรุงขวัญ พร้อมนี้ได้นำกำลังพลชุดสืบสวนปราบปราม รวม 6 นาย เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส covid-...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมประชุมสภากาแฟหัวหน้าหน่วยงานและ จัดพิธีทำบุญและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ…

07-01-2565 Hits:19 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

30 ธ.ค.2564 ⯑เวลา 08.00น. คณะผู้บริหารฯ ร่วมประชุมสภากาแฟร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,อปท. , กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ.เชียงของ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อบจ.เชียงราย ท่าเรือบั้ค ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย ⯑เวลา 09.09 น. ด่าน ตม.เชียงแสน จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพารักษ์และพระภูมิเจ้าที่ ณ ที่ทำการด่าน ตม.เชียงแสน (อ.เชียงของ) โดยมี พระครูวิมลกิตตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงคาน/เจ้าคณะตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมคณะสงฆ์ รวม 5 รูป ร่วมประกอบพิธี เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด มีความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล...

Read more

ผบ.ตร. ขอให้ตำรวจทุกนายอยู่ในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 งดออกนอ…

20-12-2564 Hits:49 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ขอให้ข้าราชการตำรวจงดเดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่อเข้าอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) และให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำนวยความสะดวกการจราจร งานบริการ หรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน และถือว่าเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ที่ตำรวจทุกนายมอบให้แก่พี่น้องประชาชนอีกด้วย  โฆษก ตร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผบ.ตร. ในนามของผู้บังคับบัญชาของสำ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจ…

20-12-2564 Hits:43 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 15 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ตั้งแถวรับการตรวจเยี่ยมจาก พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 โดยได้ประชุมกำชับการปฏิบัติราชการ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ณ ห้องประชุม ศปก.ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ต่อมา เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 และ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ร่วมรับการตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่และร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ในการนี้ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้บรรยายสรุป...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต…

08-12-2564 Hits:50 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 3 ธ.ค.2564 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน และข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" จัดโดยอำเภอเขียงของ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะปลาบึก 7 สี ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภู…

07-12-2564 Hits:54 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน และข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดพิธีถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หน้าที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภ…

07-12-2564 Hits:46 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 จากนั้นร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของขจ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก อาคารศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับคณะจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและสถานเอกอัครราชทู…

06-12-2564 Hits:51 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 24 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับ Ms.Liu Myoung Jin Director for Community External Cooperation และคณะฯ จากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ในการนี้ พ.ต.อ.ชัยยุทธ ฉิมพลี ผกก.สภ.เชียงของ ร่วมให้การต้อนรับด้วย โดยคณะฯ รับฟังบรรยายสรุปและร่วมหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ณ ห้องประชุม ศปก.ด่าน ตม.เชียงแสน และเข้าเยี่ยมชมอาคารควบคุมผู้ต้องกัก หลังจากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมงานตรวจบุคคลและพาหนะ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทั้งนี้ คณะฯ ได้มอบอุปกรณ์สำหรับการป้องกันการ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน จัดพิธีแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจในสังกัด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเลื…

03-12-2564 Hits:57 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

29 พ.ย.2564 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร จัดพิธีแสดงความยินดีกับพ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ อุ่นบุญ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผกก.ฝท. บก.ตม.5 ในวาระการแต่งตั้งระดับ รอง ผบก.-ผกก. และร่วมแสดงมุทิตาจิตกับ ร.ต.ท.อุดม อิ่มเอิบ รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ขอลาออกจากราชการ เพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว ในโอกาสนี้ ผกก.ฯ ได้จัดเลี้ยงมื้อกลางวันรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องสราญรมย์ ด่าน ตม.เชียงแสน ที่ทำการเชียงของ โดยได้มอบเงินบำรุงขวัญจากกองทุน "เพื่อนช่วยเพื่อน ด่าน ตม.เชียงแสน" ให้แก่ข้าราชการตำรวจทั้ง 2 นาย ตอบแทนคุณงามความดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุต...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบา…

18-11-2564 Hits:62 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 12 พ.ย.64 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน จัดกิจกรรมจิตอาสามอบอาหารกล่อง จำนวน 50 ชุด น้ำดื่ม 20 แพ็ค เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เชียงแสน พร้อมทั้งมอบเงินจำนวน 2,000 บาท สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมเทศบาล ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย   ...

Read more

บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

16-11-2564 Hits:71 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

ประกาศกำหนดวันสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดาวน์โหลดประกาศกำหนดวันสอบแข่งขันฯ https://bit.ly/3kkA4PO  

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำล…

18-10-2564 Hits:93 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 14 ต.ค.2564 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน และข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day ในพื้นที่อำเภอเชียงของ จัดโดยอำเภอเชียงของ มุ่งพัฒนาเมืองเชียงของให้เป็นเมืองน่าอยู่ รองรับเส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียงน้อย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมนี้ โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธา...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน จัดพิธีวันตำรวจ 17…

18-10-2564 Hits:101 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

17 ต.ค.2564 พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหารฯ และข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน จัดพิธีวันตำรวจ 17 ตุลาคม 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้ ⯑เวลา 06.15 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัย แด่พระสงฆ์จำนวน 19 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนข้าราชการ ตำรวจผู้ล่วงลับ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ณ วัดศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ⯑ เวลา 08.00 น. ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน อ่านสารของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่มอบให้กับข้าราชการตำรวจ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยให้ข้าราชการตำรวจทุกนายให้มีขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ตามวิสัยทัศน์...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน : เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งให…

17-10-2564 Hits:129 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

14 ต.ค.2564 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำคณะผู้บริหาร (รอง ผกก.ฯ และ สว.ฯ รวม 7 นาย) เข้าเยี่ยมคารวะ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และถือโอกาสแนะนำคณะผู้บริหารของหน่วย เพื่อประสิทธิผลในการประสาน ติดตามข้อราชการได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นการสร้างเครือข่ายภาครัฐในการทำงานร่วมกันต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ⯑️ ⯑️ ⯑️ ⯑️ ⯑️ ⯑️ ⯑️ ⯑️ ⯑️ ⯑️ ⯑️ ⯑️ ...

Read more

ผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรร…

14-10-2564 Hits:91 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

13 ต.ค.2564 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน จัดพิธีถวายพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ หน้าที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย   ...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม…

07-10-2564 Hits:96 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 1 ต.ค.64 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเดินทางมากราบนมัสการขอพรจาก พระพรหมวชิรคุณ (หลวงพ่อ ดร.ไพบูลย์ สุมังคโล) ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พ.ต.อ.ชัยยุทธ ฉิมพลี ผกก.สภ.เชียงของ ร่วมให้การต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายด้วย ในโอกาสนี้ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้นำ “กองบุญ ด่าน ตม.เชียงแสน” ถวายเป็นจตุปัจจัยเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ แด่พระพรหมวชิรคุณ เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถาน ให้เป็นหลักชัยแก่พุทธศาสนิกชนช...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤต

04-10-2564 Hits:105 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

30 ก.ย.2564 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีกุศลจิตสำคัญร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยฉุกเฉิน และสำรองโลหิตในคลังธนาคารเลือดให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น 8,550 cc พร้อมนี้ ได้นำปัจจัย “กองบุญ ด่าน ตม.เชียงแสน” จำนวน 2,000 บาท ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธาร...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ ในสังกัดที่ครบเก…

14-09-2564 Hits:139 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 9 ก.ย.2564 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นข้าราชการผู้มีความประพฤติดีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะมาโดยตลอดจนครบเกษียณอายุราชการ สมควรแก่การยกย่องชมเชย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจ หลังจากนั้น ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ดังนี้ 1. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่นรายเดือน ของ สตม. 2. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น ของ ด่าน ต...

Read more

ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป ขึ้นประดิษฐานบนซุ้มพระ

13-08-2564 Hits:143 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

6 ส.ค.2564 เวลา 09.09 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป ขึ้นประดิษฐานบนซุ้มพระ ณ ที่ทำการด่าน ตม.เชียงแสน (อ.เชียงของ) โดยมี พระครูวิมลกิตตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงคาน/เจ้าคณะตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมคณะสงฆ์ รวม 9 รูป ร่วมประกอบพิธี อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนซุ้มพระ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด และประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประกอบแต่คุณงามความดี พร้อมนี้ยังได้ร่วมกัน ถวายชุดสังฆทาน ภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน เปิดโต๊ะหารือลาวห้วยทรายหวังใช้กลไกความร่วมมือในพื้นที่แก้ปมผลักดันลาวทุก…

13-08-2564 Hits:205 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

8 มิ.ย.2564 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ อุ่นบุญ รอง ผกก.ฯ, พ.ต.ท.หญิง พัสษลพร ศุกระศร และ พ.ต.ท.ณฐกร สุวรรณรัตน์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่ด่าน ตม.เชียงแสน รวม 8 นาย ร่วมกับ นายสุพจน์ ลังกาวีระนันท์ ปลัดชำนาญการอำเภอเชียงของ เข้าร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครั้งที่ 2 อย่างไม่เป็นทางการ ณ สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) โดยมีท่านทิบพะกอน แก้วคำ รองเจ้าเมืองห้วยทราย พันโทเคน แพงขุนเคือ หัวหน้าตำรวจตรวจคนเข้า-ออกเมือง ด่านสากลขัว 4 ห้วยทราย, ท่านสีลัต แสงดาลา รองแผนกพัวพัน ห้องการต่างประเทศ แขวงบ่อแก้...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกับบริษัท พิพัฒนกิจเทรดดิ้งจำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อ…

13-08-2564 Hits:142 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 6 ส.ค.2564 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกับบริษัท พิพัฒนกิจเทรดดิ้ง จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 175,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยมี นายแพทย์ นพปฏล พรรณราย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : จัดกิจกรรมจิตอาสาให้การสนับสนุนอาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับบุคลากรทางกา…

13-08-2564 Hits:134 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 30 ก.ค.64 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน และข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมอบชุดอาหารกลางวันจำนวน 60 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 30 แพค เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากร ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 28 ก.ค.2564 ณ รพ.สมเด็จยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมโครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ …

13-08-2564 Hits:154 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 5 ส.ค.2564 เวลา 09.39 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันกษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการดูแลและรักษาป่าไม้ของชุมชน ร่วมกับ นายสมหมาย หลวงสอน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ท่าเรือบั๊ค) บ้านหัวเวีย...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณปรับภูมิทัศน…

13-08-2564 Hits:139 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 27 ก.ค.64 เวลา 11.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าพบ นางเกศสุดา สังขกร นายกเทศมนตรีตำบลเชียงแสน เพื่อมอบหนังสือแสดงความขอบคุณและมอบประกาศเกียรติคุณ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมทาสีรั้วรอบบริเวณอาคารบ้านพัก และสนับสนุนรถตัดหญ้าพร้อมค่าน้ำมันรถ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามหญ้า สวนหย่อม สนามเด็กเล่น บริเวณบ้านพัก ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน (บ้านห้วยเกี๋ยง) ให้เป็นระเบียบ และสวยงาม และมีความปลอดภัยแก่ผู้เข้าพักอาศัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ถวายเทียนพรรษาตามโบราณประเพณีวันเข้าพรรษา และถวาย เป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง…

13-08-2564 Hits:147 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 27 ก.ค.64 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ที่ปฏิบัติงานด้านอำเภอเชียงแสน ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมชุดเครื่องสังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรม และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ covid-19 เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ปี 2564 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ วัดสันมะเค็ด ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จว.เชียงราย โดยมีพระครูปลัดปกรณ์เกียรติ ถาวรจิตโต เจ้าอาวาสวัดสันมะเค็ด และคณะพระสงฆ์ เป็นผู้ประกอบพิธีฯ พร้อมได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจ   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ด…

13-08-2564 Hits:142 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 27 ก.ค.2564 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณหน้าที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย โดยข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย “จะประพฤติปฏิบัติตน เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหา ของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบร...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบา…

13-08-2564 Hits:133 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแนวทางเดินริมแม่น้ำโขงและปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเชียงแสน ณ วัดพระธาตุสองพี่น้อง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ถวายเทียนพรรษาตามโบราณประเพณีวันเข้าพรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง …

13-08-2564 Hits:138 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 19 ก.ค.64 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร และข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมชุดเครื่องสังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรม และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ covid-19 เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ปี 2564 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ วัดเชียงคาน ต.สถาน อ.เชียงของ จว.เชียงราย โดยมีพระครูวิมลกิตตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงคาน/เจ้าคณะตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นผู้ประกอบพิธีฯ พร้อมได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจ ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจด่าน ตม.เชียงแสน ได้ร่วมบริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ ทำนุบำรุงกิจการทางพุทธศา...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ให้การสนับสนุนอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้…

01-07-2564 Hits:199 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 28 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ชดาษา ตนะทิพย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ต.หญิง เฌอมินทร์ โชติพรรังสรรค์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นตัวแทนในการมอบชุดอาหารกลางวันจำนวน 60 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 30 แพค เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากร ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 ณ รพ.เชียงแสน อ.เชียงแสน จว.เชียงราย  

Read more

23 คลิป ประชาสัมพันธ์เตือนภัยแก่ประชาชน

13-06-2564 Hits:170 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

1 - 23 คลิป ประชาสัมพันธ์เตือนภัยแก่ประชาชน  

Read more

ประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊คเพจ: YouTube ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.)

11-06-2564 Hits:242 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊คเพจ: YouTube ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) https://www.facebook.com/PCTPOLICE/     ช่องยูทูป PCTPOLICE https://www.youtube.com/channel/UCqyppzit6G18apPcR4lWxFA ...

Read more

พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน

Queue Online  

      หากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ สามารถแจ้ง/ร้องเรียนได้โดยตรงที่ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน โทร 0819545652

      ส่วนการแจ้งรายละเอียด ข้อร้องเรียนทั่วไป หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถคลิกในช่อง "ติดต่อเรา" แล้วพิมพ์รายละเอียดและข้อมูลให้ติดต่อกลับ

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00743069
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
89
549
929
738791
16227
18624
743069

Your IP: 162.158.38.167
2022-01-25 02:56