ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน

สำนัก​งานตร​วจ​คนเข้า​เมือง ​ได้จัดสร้างพระพุทธ​รูป​ "พระพุทธ​เมตตามหานค​ราภิรักษ์ ​(หลวงพ่อเข้า​เมือง)" และเปิดให้ผู้ที่สนใจเช่าบูชา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดสร้างพระพุทธรูป "พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง)" และเปิดให้ผู้ที่สนใจเช่าบูชา รายละเอียด ดังนี้

รับจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งและที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู

   ✴️ ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อเข้าเมือง พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์

   ✴️ เริ่มจองได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563

            ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง และ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู

   ✴️ รับพระพุทธรูป 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

           รับพระได้ตั้งแต่ 15 ก.ย. - 20 ต.ค.63 ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

ช่องทางการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาสวนพลู

เลขที่ 182-0-191-68-0

ชื่อบัญชี เงินจัดสร้างองค์หลวงพ่อเข้าเมือง

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เปิดให้น้องๆ เข้าใช้คอมฯ เรียนออนไลน์ฟรี

เชิญชวน สำหรับน้องๆ ที่อุปกรณ์ไม่พร้อมเรื่องอุปกรณ์การศึกษาเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมและคอมพิวเตอร์ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน (บ้านโจ้โก้)ของเรา เปิดให้น้องๆ เข้าใช้คอมฯ เรียนออนไลน์ฟรี ตามเวลาเรียนของแต่ละโรงเรียนได้แล้วโดยเริ่มตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 พ.ค.63 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กิจกรรม ด่าน ตม.เชียงแสน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2563

กิจกรรม ด่าน ตม.เชียงแสน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2563

‼️ด่วน‼️ เชียงราย... ประกาศระงับการใช้ 7 เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ และ เชียงราย-พะเยา

‼️ด่วน‼️ เชียงราย... ประกาศระงับการใช้ 7 เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ และ เชียงราย-พะเยา

มีผลตั้งแต่วันที่ 9 - 30 เมษายน 2563 ดังนี้

 

⛔️1. ทางหลวง หมายเลข 109 สายอำเภอแม่สรวย - อำเภอฝาง ตอนแม่สรวย - ห้วยป่าไร่ กม. 31 + 425 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

⛔️2. ทางหลวง หมายเลข 1150 สายอำเภอพร้าว - อำเภอเวียงป่าเป้า ตอนขุนแจ - เวียงป่าเป้า กม. 53 + 000 เขตติดต่อตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

⛔️3. ทางหลวง หมายเลข 1202 สายพะเยา - ป่าแดด ตอนสันต้นแหน - ป่าแดด กม. 33 + 922 เขตติดต่อบ้านสันต้นแหน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กับ บ้านร่องบงใต้ ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

⛔️4. ทางหลวง หมายเลข 1292 สายจุน -แม่ลอยไร่ ตอนพวงพะยอม - แม่ลอยไร่ กม.29 + 100 เขตติดต่อบ้านศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กับ บ้านจำไคร้ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

⛔️5. ทางหลวงชนบท สาย ชร. 3037 แยกทางหลวง หมายเลข 118 เขตติดต่อ บ้านใหม่หมอกจ๋าม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กับอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

⛔️6. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4024 แยกทางหลวง หมายเลข 1126 เขตติดต่อ บ้านทุ่งต้นศรี อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กับอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

⛔️7. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4025 แยกทางหลวง หมายเลข 1021 เขตติดต่อ บ้านใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กับอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

⚠️หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ===⚠️ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือความผิดตามมาตรา18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

⯑️ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ‼️ด่วน‼️ เชียงราย... ประกาศระงับการใช้ 7 เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ และ เชียงราย-พะเยา มีผลตั้งแต่วันที่ 9 - 30 เมษายน 2563 ดังนี้

⛔️1. ทางหลวง หมายเลข 109 สายอำเภอแม่สรวย - อำเภอฝาง ตอนแม่สรวย - ห้วยป่าไร่ กม. 31 + 425 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

⛔️2. ทางหลวง หมายเลข 1150 สายอำเภอพร้าว - อำเภอเวียงป่าเป้า ตอนขุนแจ - เวียงป่าเป้า กม. 53 + 000 เขตติดต่อตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

⛔️3. ทางหลวง หมายเลข 1202 สายพะเยา - ป่าแดด ตอนสันต้นแหน - ป่าแดด กม. 33 + 922 เขตติดต่อบ้านสันต้นแหน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กับ บ้านร่องบงใต้ ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

⛔️4. ทางหลวง หมายเลข 1292 สายจุน -แม่ลอยไร่ ตอนพวงพะยอม - แม่ลอยไร่ กม.29 + 100 เขตติดต่อบ้านศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กับ บ้านจำไคร้ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

⛔️5. ทางหลวงชนบท สาย ชร. 3037 แยกทางหลวง หมายเลข 118 เขตติดต่อ บ้านใหม่หมอกจ๋าม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กับอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

⛔️6. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4024 แยกทางหลวง หมายเลข 1126 เขตติดต่อ บ้านทุ่งต้นศรี อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กับอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

⛔️7. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4025 แยกทางหลวง หมายเลข 1021 เขตติดต่อ บ้านใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กับอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

⚠️หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

⚠️ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือความผิดตามมาตรา18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

⯑️ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน

      หากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ สามารถแจ้ง/ร้องเรียนได้โดยตรงที่ พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน โทร 0849496556

      ส่วนการแจ้งรายละเอียด ข้อร้องเรียนทั่วไป หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถคลิกในช่อง "ติดต่อเรา" แล้วพิมพ์รายละเอียดและข้อมูลให้ติดต่อกลับ

 

Visitors Counter

00416227
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
231
1685
412522
3897
11089
416227

Your IP: 3.235.107.209
2020-08-14 05:08