Download เอกสาร การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2561

       ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561 โดยคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นคำขอได้ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.2561 จนถึงวันที่ 28 ธ.ค.2561 ในวันและเวลาราชการ ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

1.1 ประกาศ สตม.

1.1.3 คำร้องขอผ่อนผัน-เฉพาะด่าน-61

1.1.4 รับทราบไม่ครบหลักเกณฑ์แต่จะขอยื่น-61

1.1.5 ตารางรายชื่อตัวอย่างให้ด่าน-2561

1.3.2 ราชกิจจา-เปิด61

1.4.1 หลักเกณฑ์ในกำหนดมีครุฑ

1.4.2 Notification of Immigration Commission มีครุฑ

1.4.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546)

2.1 คำแนะนำ(ไทย)

2.2 คำแนะนำอังกฤษ

2.3 แบบตม.9

2.5 ข้อมูลบุคคล

2.6 ใบรับรองแพทย์

2.7 ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงาน

2.8 ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน 61

2.9 แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่ทำงาน

3.1 เอกสารประกอบภาษาไทย

3.2 เอกสารประกอบภาษาอังกฤษ

 

พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน

      หากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ สามารถแจ้ง/ร้องเรียนได้โดยตรงที่ พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน โทร 0849496556

      ส่วนการแจ้งรายละเอียด ข้อร้องเรียนทั่วไป หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถคลิกในช่อง "ติดต่อเรา" แล้วพิมพ์รายละเอียดและข้อมูลให้ติดต่อกลับ

 

Visitors Counter

00354642
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
370
511
2644
349050
8208
9211
354642

Your IP: 18.232.125.29
2020-02-22 23:06