ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย

วันที่ 1 พ.ค.62 เวลา 09.30 น.

พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจังหวัดเชียงรายได้กำหนดกิจกรรม - โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิต - โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ - โครงการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในการเริ่มดำเนินการทั้ง 3 โครงการ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย