ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภายใต้ภารกิจสำคัญในการปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 4 พ.ค. 2562 เวลา 07.00 น.

พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีของทุกภาคส่วนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายภาสกร บุญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระแก้วพระอารามหลวง อ.เมือง จว.เชียงราย