แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ