ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และ ยานพาหนะที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุ เสื่อมสภาพ

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

--> ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ